Dofinansowanie dla firm - jak zdobyć pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii

Oceń ten artykuł
(12 głosów)
Dofinansowanie dla firm - jak zdobyć pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii

Każdy, kto rozpoczyna działalność gospodarczą bez względu czy będzie to w Szkocji, Anglii czy też innej części Wielkiej Brytanii, musi posiadać pewne środki na pokrycie pierwszych kosztów. W większości przypadków największe koszty ponosi się przed tym, zanim biznes wystartuje na dobre. W opracowaniu informacje jak sfinansować początki biznesu.

Otwarcie firmy i pierwsze koszty działalności 

Każdy, kto rozpoczyna swój własny biznes musi posiadać pewne środki na opłacenie rachunków związanych z dzierżawą biura, pokryciem wydatków na marketing czy też zakupem wyposażenia. Oczywiście w większości przypadków największe koszty ponosi się przed tym, zanim biznes wystartuje na dobre.  

Jak sfinansować te wszystkie koszty, gdy nie posiadamy odpowiedniej ilości gotówki na koncie?. Otwierając działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii stajemy przed wyborem różnych opcji finansowania. Poza naszymi własnymi środkami możemy posilić się kredytem z banku, pożyczką od znajomych czy rodziny, można również przyciągnąć zewnętrznych inwestorów lub postarać się o dofinansowanie z programów rządowych.  

Przed otwarciem działalności gospodarczej należy sporządzić biznes plan. Powinien on zawierać między innymi twoje przewidywania odnoście finansowania działalności, którą masz zamiar prowadzić. Biznes plan jest ważną informacją dla banków, które uznają go za jeden z elementów racjonalności przedsięwzięcia a co za tym idzie wiarygodności kredytowej.  

 

Pożyczka z banku w UK (Szkocji, Anglii) 

Powinniśmy sprawdzić wszystkie oferty na rynku i wybrać opcję najkorzystniejszą dla naszej działalności. Dobrym pomysłem jest skorzystanie z usług oddziału, w którym już prowadzimy rachunek oszczędnościowy, to ułatwi bankowi ewentualne negocjacje i sprawdzenie historii kredytowej.  

To właśnie historia kredytowa jest decydującym elementem pozwalającym nam na uzyskanie kredytu na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jest ona kluczowym elementem oceny naszej zdolności kredytowej. Oceny dokonuje się w systemie punktowym (Credit Score) i jest ona odzwierciedleniem naszej wiarygodności jako kredytobiorcy. Ilość punktów, jakie uzyskamy przekłada się na wysokość pożyczki, o którą możemy się ubiegać. 

W skład oceny wchodzą: 

  • informacje dostarczane bezpośrednio przez nas jako aplikujących o pożyczkę,
  • informacje, które bank już o nas posiada, w przypadku, gdy wcześniej ubiegaliśmy się o kredyt, 

 

Dofinansowanie i granty w UK 

Grant to suma pieniędzy finansująca konkretny projekt lub cel. Dofinansowanie ma zazwyczaj charakter częściowy. W większości przypadków granty są pomocą bezzwrotną. Granty przeznaczone na pomoc w rozwoju biznesu mogą być wypłacane z wielu źródeł, takich jak rząd Wielkiej Brytanii, Unia Europejska, Business Gateway, lokalne władze, organizacje pozarządowe działające na terenie Szkocji, organizacje charytatywne. 

Dofinansowanie może wiązać się z konkretną działalnością, sektorem działalności lub położeniem geograficznym naszej działalności. Tak dzieje się w przypadku grantów wypłacanych przez rząd Wielkiej Brytanii. Dofinansowanie z grantów może pokryć nawet 60 proc. kwoty przewidzianej w inwestycji. Oznacza to jednak, że o pozostałe 40 proc. będziesz musiał zatroszczyć się sam. Należy jednak pamiętać, że pomoc rządowa to nie tylko konkretne środki finansowe, ale również specjalistyczne porady, informację i organizacja.  

Uzyskanie pieniędzy rządowych na rozwój działalności gospodarczej w Szkocji dla Polaka może okazać się zadaniem bardzo trudnym, ze względu na ścisłe kryteria kwalifikacji do wypłaty grantów oraz dużą konkurencje. Istnieje kilka czynników decydujących o szansach powodzenia na uzyskanie dofinansowania rządowego.  

Te czynniki to: 

  • Lokalizacja Twojego biznesu - Poszczególne regiony Szkocji dysponują konkretnym wachlarzem grantów wspomagających działalność gospodarczą. Uzależnione jest to chociażby od wysokości stopy bezrobocia na danym terenie. 
  • Rozmiar Twojego biznesu - Możesz być uprawiony do uzyskania dofinansowania w przypadku, gdy twój biznes jest konkretnej wielkości. Wyznacznikiem w tym względzie jest liczba zatrudnionych pracowników. Wiele grantów przeznaczonych jest dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zwykle tych, które zatrudniają mniej niż 250 osób. 
  • Sektor działalności - Granty mogą być skierowane do konkretnego sektora działalności, zdefiniowanego przez Komisję Europejską. 
  • Celowość wydatkowanych środków - Granty są często przyznawane na określone cele, takie jak zakup sprzętu, zakup wyposażenia biurowego czy zwiększenie zatrudnia w firmie. Organizacje przyznające granty oczekują sprecyzowania celu, na jaki środki będą wydatkowane. W założeniu, środki zainwestowane w rozwój Twojej działalności powinny się zwrócić. 

Rodzaje grantów dostępnych w Szkocji: 

  • LearnDirect Scotland for Business to regionalny program działający na terenie Szkocji oferujący pomoc w zidentyfikowaniu potrzebnych umiejętności i dostarczający szkolenia, które umożliwiają ich osiągnięcie.  
  • R&D Tax Reliefs to program pomagający małym i średnim przedsiębiorstwom sfinansować badania i rozwój. Przeznaczony jest on dla: - mikro- biznesów - zatrudniających mniej niż 10 osób, spółki typu sole trader i partnership - małych biznesów - zatrudniających od 10 do 50 osób - średnich firm zatrudniających od 50 do 500 osób