Błąd
  • The RokSprocket Module needs the RokSprocket Component enabled.

Założyć firmę w Wielkiej Brytanii można stosunkowo łatwo, ale jak funkcjonować - to już dużo bardziej skomplikowana historia. Wbrew pozorom prowadzenie własnej firmy za granicą niewiele różni się od tego, co czeka przedsiębiorcę w Polsce: trzeba rozliczać się z wieloma urzędami i instytucjami i przebić się przez tony przepisów. O czym zatem warto pomyśleć, zanim zabierzesz się do zakładania firmy w Wielkiej Brytanii?

Wielka Brytania zajmuje pierwsze w Europie i piąte na świecie, miejsce pod względem najłatwiejszego prowadzenia własnej firmy. Bank Światowy stwierdził, że wystarczy zaledwie 13 dni na założenie firmy na Wyspach, w porównaniu do średniej europejskiej, która wynosi 32 dni. Otwarty rynek pracy i liberalne prawo to doskonała zachęta dla Polaków - także tych, którzy w Wielkiej Brytanii chcą rozkręcić swój biznes

Wielka Brytania rajem podatkowym Polaków

Przeniesienie biznesu z Polski na Wyspy Brytyjskie kosztuje niewiele, a na podatkach można zaoszczędzić nawet siedem procent dochodu - wylicza "Dziennik Gazeta Prawna".

Przedsiębiorcy nie wychodzą na ulice, nie strajkują, nie robią akcji protestacyjnych. Szukają innych, lepszych dla siebie, rozwiązań. Jednym z bardziej popularnych stało się ostatnio przenoszenie swojej działalności gospodarczej do Wielkiej Brytanii. 

Zaletami tamtejszych regulacji, obok ich przejrzystości, jest ok. 10 razy wyższa kwota wolna od podatku, która w Polsce wynosi zaledwie 3 091 zł, a także wyższe progi dochodów dla poszczególnych stawek podatkowych.

Powoduje to mnożenie się biur, oferujących założenie i obsługę naszych firm na Wyspach. Powstały nawet biura księgowe, specjalizujące się w prowadzeniu całej księgowości i pozostałych spraw polskich przedsiębiorstw. A tych obowiązków formalnych jest o wiele mniej w Wielkiej Brytanii niż w Polsce.

Jednak polskie organy podatkowe w sytuacji, gdy stwierdzą, że przedsiębiorca faktycznie prowadzi działalność w naszym kraju, mogą uznać, że podatki powinny być płacone u nas i wówczas zaczną się kłopoty - przestrzega "Dziennik Gazeta Prawna".

Źródło: PAP (przegląd prasy)

Spółka LLP - Limited Liability Partnership

Limited Liability Partnership - to spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością w Szkocji, Anglii i innych częściach Wielkiej Brytanii. Jest formą hybrydową zawierającą elementy spółki z o.o. jak i spółki partnerskiej. Rejestracja LLP wymaga złożenia w Companies House odpowiedniego formularza.

O spółce Limited Liability Partnership - LLP 

LLP posiada osobowość prawną. Udziałowcy odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości wniesionego majątku.

W skład LLP mogą wchodzić zarówno osoby indywidualne jak i przedsiębiorstwa (minimum dwóch członków). Dzielą oni ryzyko, koszta, odpowiedzialność i zyski przedsięwzięcia, przy czym odpowiedzialność tylko do wysokości zainwestowanej sumy lub osobistych gwarancji udzielonych w celu zgromadzenia kapitału. 

Spółka akcyjna PLC - Public Limited Company w Wielkiej Brytanii

Public Limited Company w Wielkiej Brytanii to odpowiednik polskiej spółki akcyjnej. Akcje spółki dostępne są na wtórnym rynku kapitałowym (giełda). Spółka jest osobą prawną. Minimalna wysokość kapitału założycielskiego to 50 tys. GBP.

Public Limited Company w Wielkiej Brytanii to odpowiednik polskiej spółki akcyjnej. Akcje spółki dostępne są na wtórnym rynku kapitałowym (giełda). Spółka jest osobą prawną.  

Minimalna wysokość kapitału założycielskiego to 50 tys. GBP, wszystkie akcje muszą być przyznane akcjonariuszom a 25 proc. wartości kapitału musi być wpłacone na konto firmy. Stopień odpowiedzialności udziałowców za zobowiązania spółki ogranicza się do wniesionego wkładu.  

Akcjonariusze nie odpowiadają rzecz jasna za straty spółki majątkiem osobistym. Zysk firmy kapitałowej objęty jest podatkiem od osób prawnych (corporation tax).  

 

Dofinansowanie dla firm - jak zdobyć pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii

Każdy, kto rozpoczyna działalność gospodarczą bez względu czy będzie to w Szkocji, Anglii czy też innej części Wielkiej Brytanii, musi posiadać pewne środki na pokrycie pierwszych kosztów. W większości przypadków największe koszty ponosi się przed tym, zanim biznes wystartuje na dobre. W opracowaniu informacje jak sfinansować początki biznesu.

Otwarcie firmy i pierwsze koszty działalności 

Każdy, kto rozpoczyna swój własny biznes musi posiadać pewne środki na opłacenie rachunków związanych z dzierżawą biura, pokryciem wydatków na marketing czy też zakupem wyposażenia. Oczywiście w większości przypadków największe koszty ponosi się przed tym, zanim biznes wystartuje na dobre.  

Ubezpieczenie zdrowotne, na życie i powszechne w Wielkiej Brytanii

Na brytyjskim rynku dostępnych jest wiele ofert ubezpieczeń na wypadek kontuzji, choroby lub śmierci Twojej – jako pracodawcy, lub Twojego pracownika. Ubezpieczenie w Anglii, Szkocji, Irlandii Północnej, czy też Walii, może chronić również Twoją firmę.

Powszechne rodzaje ubezpieczeń dla firm 

Aby zdecydować się na odpowiednią polisę, najpierw trzeba określić ryzyko stojące przed Twoim biznesem i pracownikami. Niektóre rodzaje ubezpieczeń są obowiązkowe dla każdego rodzaju biznesu. Są też ubezpieczenia adekwatne do konkretnego typu działalności. Najpowszechniejszymi rodzajami ubezpieczeń firmowych są:  

Ubezpieczenie majątkowe mienia dla osób prowadzących firmę

Jeżeli Twoja firma jest właścicielem nieruchomości, mienia w Wielkiej Brytanii (Szkocji czy też Anglii) to ważne jest, aby posiadać odpowiednią polisę ubezpieczeniową, która zrekompensuje ewentualne straty związane z niespodziewanymi wydarzeniami powodującymi zniszczenia.

Premises Insurance – ubezpieczenie budynku, lokalu

Podczas podpisywanie umowy z agencją ubezpieczeniową należy zwrócić uwagę na grupę ryzyka, która obejmuje dana polisa. Standardowe polisy obejmują rekompensację strat wywołanych:

Zarządzanie ryzykiem w brytyjskiej firmie

Prowadzenie każdego biznesu w Szkocji, Anglii jak i całej Wielkiej Brytanii, wiąże się z ryzykiem. Ryzyko w ekonomii to ujmując semantycznie stan pomiędzy pewnością a niepewnością. To wszelkie zdarzenia, które mogą się zdarzyć i ich konsekwencje.

Rodzaje ryzyka 

  • ryzyko strategiczne, np. nowy konkurent wchodzący na rynek
  • ryzyko zgodności, np. nowe uregulowania prawne dotyczące naszej działalności, z którymi zmuszeni jesteśmy działać w zgodzie
  • ryzyko finansowe, np. trudności w uzyskaniu zapłaty od klientów, wzrost stóp procentowych (zwiększenie kosztów pożyczki)
  • ryzyko operacyjne, np. kradzież wyposażenia 
Składka na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contributions) a samo-zatrudnienie w Anglii

Podobnie jak wszyscy pracownicy w Wielkiej Brytanii, osoby samo-zatrudnione zobowiązane są płacić składki na ubezpieczenie społeczne. W Szkocja, Anglii czy też Walii i Irlandii Północnej, wszyscy płatnicy składek podzieleni są na sześć grup ustalonych przez brytyjski Urząd Skarbowy (Inland Revenue).

Ubezpieczenie społeczne a samozatrudnienie w UK 

Podobnie jak wszyscy pracownicy w Wielkiej Brytanii, osoby samo-zatrudnione zobowiązane są płacić składki na ubezpieczenie społeczne. W UK wszyscy płatnicy składek podzieleni są na sześć grup ustalonych przez brytyjski Urząd Skarbowy (Inland Revenue).  

Osoby samo-zatrudnione kwalifikują się, w zależności od wysokości rocznych dochodów netto, do jednej lub dwóch spośród sześciu.  

Każda osoba samo-zatrudniona ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenie społeczne. Wszyscy prowadzący samodzielną działalność gospodarczą są zobowiązani do opłacania składki w drugiej grupie (Class 2 National Insurance Contributions).  

Self Assessment - rozliczenie podatkowe w Wielkiej Brytanii

Każdy, kto jest zatrudniony lub pobiera emeryturę w Wielkiej Brytanii (Szkocji, Anglii, Irlandii Północnej, Walii), zostaje rozliczany automatycznie w systemie PAYE. Samo-zatrudnieni (ang. self employed) muszą natomiast na własną rękę zadbać o wypełnienie zeznania podatkowego w formie Self Assessment.

Income Tax - podatek dochodowy w Wielkiej Brytanii 

Każdy rok podatkowy w Wielkiej Brytanii zaczyna się 6 kwietnia i kończy 5 kwietnia następnego roku, tzn. nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym tak jak to przyjęto w Polsce.  

Każdy, kto jest zatrudniony lub pobiera emeryturę, zostaje rozliczany automatycznie w systemie PAYE i kwota należnego podatku jest regularnie odliczana z pensji bądź emerytury.  

Rejestracja firmy w Anglii

Rejestracja firmy w Wielkiej Brytanii

Usługi finansowe i księgowe

Usługi finansowe i księgowe w Wielkiej Brytanii

Składki za granicą zamiast ZUS

Składki za granicą zamiast ZUS