wtorek, 08 styczeń 2013 10:27

Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców w 2013 roku

Napisał 
Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców w 2013 roku.

Od 1 stycznia 2013 roku wzrosła wysokość składek ubezpieczeniowych opłacanych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Wysokość wpłat do ZUS zależna jest od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce; dla pewnej grupy przedsiębiorców wartość bazową stanowi natomiast wynagrodzenie minimalne.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla prowadzących działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota – musi ona wynosić jednak co najmniej 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zamieszczanego corocznie w projekcie budżetu państwa (art. 18 ust. 8 s.u.s.). Kwotę tę podaje MPiPS w komunikacie ogłaszanym w Monitorze Polskim.

W 2013 roku wartość prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia – zgodnie z obwieszczeniem MPiPS z dn. 14.12.2011 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 2012 r. poz. 1018) – wynosi 3713 zł.

Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest równa 60% wynagrodzenia, o którym mowa wyżej. Dla przedsiębiorców najniższa podstawa naliczania składek w 2013 r. wynosi więc 2227,80 zł.

Od podanej wyżej podstawy składki opłacają także osoby, które zgodnie z zapisem art. 8 ust. 6 s.u.s. są uważane za przedsiębiorców, mianowicie: 

  • twórcy i artyści,
  • osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów ustaw: z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) lub z dn. 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.),
  • wspólnicy jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  • osoby współpracujące z prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • osoby prowadzące niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół – na podstawie ustawy z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty (t. jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). 

Przez pierwsze 2 lata prowadzenia działalności przedsiębiorcy mogą skorzystać z tzw. ulgi składkowej. Dla tej grupy osób prowadzących firmy podstawą wymiaru składek jest kwota stanowiąca 30% minimalnego wynagrodzenia (art. 18a s.u.s.). 

Najniższa pensja w 2013 r. wynosi 1600 zł (rozp. RM z dn. 14.09.2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1026)) – minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla korzystających z ulgi składkowej wynosi więc 480 zł. 

Przypominamy, że przedsiębiorcy w 2 pierwszych latach prowadzenia firmy nie opłacają składki na Fundusz Pracy – obowiązek jej wpłacania dotyczy bowiem osób, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przekracza wysokość pensji minimalnej (art. 104 ust. 1 ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – t. jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). 

W tabeli podajemy wysokość minimalnej podstawy wymiaru składek dla przedsiębiorców w 2013 r. 

Wysokość minimalnej podstawy wymiaru składek dla przedsiębiorców w 2013 r. 

Procentowe stawki składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz dobrowolne chorobowe nie ulegają zmianie w 2013 r.; zgodnie z projektem budżetu na 2013 r. nie zmienia się również stawka opłaty na FP. Wysokość poszczególnych składek ubezpieczeniowych dla przedsiębiorców podajemy w tabeli.  

Wysokość poszczególnych składek ubezpieczeniowych dla przedsiębiorców na ubezpieczenia emerytalne rentowe wypadkowe oraz dobrowolne chorobowe w 2013 r 

1) przy założeniu, że wynosi ona 1,93%

2) jeżeli osoba prowadząca działalność dobrowolnie przystąpi do ubezpieczenia chorobowego 

Czytany 6937 razy Ostatnio zmieniany sobota, 02 luty 2013 01:45
Więcej w tej kategorii: Polityka Prywatności »