Narodowa Służba Zdrowia (NHS)

Napisał 
Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Narodowa Służba Zdrowia (NHS)
 

Narodowa Służba Zdrowia (NHS)

National Health Service to brytyjska Narodowa Służba Zdrowia. Niektóre świadczenia w ramach NHS dostępne są bezpłatnie dla wszystkich, za inne na pewno będziesz musiał zapłacić. Jednak w większości przypadków, Twoje uprawnienia do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii zależeć będą od długości pobytu i celu przyjazdu.

Wybrane świadczenia NHS są dostępne bez opłat dla wszystkich, którzy ich potrzebują, niezależnie od długości i celu pobytu w UK. Należą do nich:

  • pomoc szpitalna w nagłych wypadkach, udzielona na oddziale ostrego dyżuru (z wyłączeniem nagłej pomocy udzielonej na innym oddziale szpitala);
  • leczenie ofiar nagłych, zagrażających życiu wypadków w przychodniach (Walk-in Centres) - dotyczy Anglii i Walii;
  • leczenie niektórych chorób zakaźnych, takich jak np. gruźlica, cholera, czy malaria. Testy na obecność wirusa HIV oraz związane z tym porady są bezpłatne, jednak za dalsze badania i leczenie pacjenci mogą być obciążeni kosztami;
  • świadczenia związane z planowaniem rodziny (Family Planning).

 

Goście i turyści

Przed krótkoterminowym wyjazdem do Wielkiej Brytanii, osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia powinna zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dotyczy to osób planujących wizytę u znajomych lub krewnych, wyjazd turystyczny, krótką podróż służbową, a także wyjazd w celu podjęcia studiów w UK. 

Okazanie tego dokumentu oraz dowodu tożsamości, umożliwia bezpłatne korzystanie ze świadczeń National Health Service: lekarzy rodzinnych (General Practitioner), przychodni (Walk-in Centre) oraz szpitali, ale tylko w sytuacjach koniecznych, kiedy pomoc jest niezbędna w czasie pobytu pacjenta w Wielkiej Brytanii. 

Za leczenie szpitalne NHS będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni, jeśli ten rodzaj pomocy nie dotyczy sytuacji nagłej, udzielanej na oddziale ostrego dyżuru (Accident and Emergency Department). Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie zapewnia też pokrycia przez NFZ kosztów transportu medycznego do Polski, ani wielu innych specjalistycznych usług. Warto zatem rozważyć wykupienie dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia, aby uniknąć obciążenia tymi kosztami. 

O bezpłatne wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego należy ubiegać się w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Jeśli nie uzyskasz EKUZ przed wyjazdem, nie pozbawia Cię to możliwości skorzystania z omawianych świadczeń. Musisz się jednak liczyć z koniecznością pokrycia kosztów leczenia, o których zwrot będziesz mógł się ubiegać po powrocie. Niezbędne do ich uzyskania będą oryginały rachunków i dowód zapłaty. Nie podlegają zwrotowi koszty leczenia w placówkach działających poza systemem NHS. 

Wniosek o wydanie karty EKUZ, informacje o składanych wraz z wnioskiem dokumentach, wskazówki dotyczące refundacji i inne przydatne informacje, dostępne są na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia 

 

Osoby pracujące legalnie w Wielkiej Brytanii

Osoby, które pracują legalnie w Wielkiej Brytanii i opłacają obowiązkowe składki ubezpieczenia (National Insurance Contributions), są uprawnione do bezpłatnego korzystania z pełnej opieki zdrowotnej w ramach National Health Service. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku samozatrudnienia. 

Jeśli jednak udajesz się do Zjednoczonego Królestwa z zamiarem długotrwałego pobytu i nie możesz znaleźć pracy, prawo do darmowej służby zdrowia uzyskasz dopiero po roku przebywania na brytyjskim terytorium. 

Te same uprawnienia do opieki zdrowotnej przysługują Twojemu partnerowi, z którym prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe oraz dzieciom, pod warunkiem że mieszkają z Tobą w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z przepisami Wspólnoty Europejskiej, pracując w UK możesz też ubezpieczyć swoją rodzinę mieszkającą w Polsce. Dzięki temu będą mogli na koszt Wielkiej Brytanii korzystać ze świadczeń służby zdrowia w kraju zamieszkania. Czytaj więcej w artykule „Ubezpieczenie rodziny pozostawionej w Polsce”

 

Świadczenia płatne

W Wielkiej Brytanii większość świadczeń National Health Service dla osób ubezpieczonych jest bezpłatna. Są jednak usługi, za które, tak jak wszyscy inni legalnie pracujący i odprowadzający tu składki, będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni. Tak jest na przykład w przypadku usług dentystycznych, czy zakupu lekarstw. Chyba, że należysz do grupy nielicznych, zwolnionych z opłat osób.

 

Gdy pracujemy w UK i wyjeżdżamy do Polski

Jeśli jesteś zatrudniony na Wyspach i tu płacisz składki na ubezpieczeniowe zdrowotne, jadąc do Polski (czy innego kraju UE), możesz korzystać z niezbędnych świadczeń zdrowotnych na koszt Wielkiej Brytanii. Podstawą jest Europejska Karta Zdrowia (European Health Insurance Card). Żeby ją otrzymać, wypełnij odpowiedni formularz, dostępny w urzędach pocztowych. Wydanie dokumentu może potrwać kilka tygodni. Dzięki niemu w Polsce otrzymasz bezpłatnie świadczenia zdrowotne w placówkach, działających w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia - na takich samych zasadach, jak osoby ubezpieczone w NFZ (czyli np. poza opieką stomatologiczną), poza sytuacjami, gdy celem podróży jest odbycie leczenia, a nie wynika ono z nagłej potrzeby. 

 

Jeśli nie znasz angielskiego

NHS jest w stanie zapewnić opiekę zdrowotną i informację w ponad 150 najczęściej używanych językach świata. 

Jeśli korzystasz z telefonicznej infolinii, poradę lekarską w języku polskim uzyskasz mówiąc „Polish” po uzyskaniu połączenia. Jeśli potrzebna jest pomoc tłumacza w czasie wizyty lekarskiej, w przychodni lub w szpitalu, zostanie ona również zapewniona, jednak trzeba zamówić taką usługę z wyprzedzeniem. W tym celu należy wcześniej skontaktować się z lekarzem. Możliwe jest również tłumaczenie niezbędnych dokumentów. Jeśli przyznana zostanie darmowa opieka zdrowotna, te usługi również są bezpłatne. 

Rejestracja firmy w Anglii

Rejestracja firmy w Wielkiej Brytanii

Usługi finansowe i księgowe

Usługi finansowe i księgowe w Wielkiej Brytanii

Składki za granicą zamiast ZUS

Składki za granicą zamiast ZUS