Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii.

W zależności od odwiedzanego państwa i jego zasad opieki zdrowotnej, różne świadczenia mogą być płatne, bezpłatne, lub płatne częściowo. Karta EKUZ nie zapewnia automatycznie bezpłatnej opieki, a tylko uprawnia do odzyskania niektórych poniesionych kosztów. Po powrocie do kraju należy zgłosić się z rachunkami i wypełnionym wnioskiem o zwrot kosztów. Karta EKUZ nie zastępuje też ubezpieczenia turystycznego, jednak może czasem obniżyć jego koszt, ponieważ część świadczeń oferowanych przez ubezpieczyciela może zawierać się w ofercie karty EKUZ.

 

Dane na karcie

Każde państwo członkowskie wydaje Kartę we własnym języku urzędowym. Wzór karty oraz zestaw danych umieszczonych na niej jest ujednolicony – każda Karta zawsze zawiera następujące informacje:

  • imię ubezpieczonego nazwisko ubezpieczonego
  • data urodzenia ubezpieczonego
  • numer identyfikacyjny ubezpieczonego (w Polsce numer PESEL, w Wielkiej Brytanii numer NIN)
  • numer identyfikacyjny instytucji, która wydała kartę
  • numer karty
  • data ważności karty

 

W Wielkiej Brytanii karta EHIC (European Health Insurance Card) wydawana jest na 5 lat, i do jej wydania nie jest wymagane planowanie podróży zagranicznej, zatrudnienie ani poszukiwanie pracy (w przeciwieństwie do polskich warunków wydania karty). Aby otrzymać kartę, należy posiadać numer NHS (National Health Service – numer służący do korzystania ze służby zdrowia) lub numer NIN (National Insurance Number – ubezpieczenie społeczne), mieć ukończone 16 lat i być rezydentem Wielkiej Brytanii. Aplikować o kartę EHIC można przez internet, telefonicznie lub pocztą. Osoby narodowości spoza Unii Europejskiej mogą aplikować tylko poprzez przesłanie dokumentów pocztą. Wydanie karty jest bezpłatne 

Rejestracja firmy w Anglii

Rejestracja firmy w Wielkiej Brytanii

Usługi finansowe i księgowe

Usługi finansowe i księgowe w Wielkiej Brytanii

Składki za granicą zamiast ZUS

Składki za granicą zamiast ZUS