Ubezpieczenie członków rodziny osoby pracującej i ubezpieczonej w Wielkiej Brytanii
 

Ubezpieczenie członków rodziny osoby pracującej i ubezpieczonej w Wielkiej Brytanii

Zgodnie z przepisami Wspólnoty Europejskiej (rozporządzenie 1408/71) członkowie rodziny osoby pracującej i ubezpieczonej w Wielkiej Brytanii, mieszkający w innym państwie niż ubezpieczony, mają prawo do opieki zdrowotnej w państwie zamieszkania na koszt Wielkiej Brytanii.

Dokumentem, który potwierdza to uprawnienie, jest formularz E 109.

Instytucją właściwą do jego wydania jest:  

Narodowa Służba Zdrowia (NHS)
 

Narodowa Służba Zdrowia (NHS)

National Health Service to brytyjska Narodowa Służba Zdrowia. Niektóre świadczenia w ramach NHS dostępne są bezpłatnie dla wszystkich, za inne na pewno będziesz musiał zapłacić. Jednak w większości przypadków, Twoje uprawnienia do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii zależeć będą od długości pobytu i celu przyjazdu.

Wybrane świadczenia NHS są dostępne bez opłat dla wszystkich, którzy ich potrzebują, niezależnie od długości i celu pobytu w UK. Należą do nich:

Prowadzisz firmę w Polsce?

a może zamierzasz otworzyć firmę?

Kończy się Tobie "niski" ZUS?

 

Wszystkim doskonale znana i powszechnie stosowana optymalizacja kosztów ZUS polega na przeniesieniu i opłacaniu swoich składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne do innego kraju Unii Europejskiej, np. Wielkiej Brytanii.

Po wielu miesiącach testów, 15 lutego 2013r. uruchomiliśmy własną sieć VPN dzięki czemu jesteśmy obecnie pierwszą i zarazem jedyną firmą na polskim rynku oferującą optymalizację składek ZUS poprzez zatrudnienie w Wielkiej Brytanii, której pracownicy rzeczywiście wykonują powierzoną pracę, w odróżnieniu od innych firm oferujących 'fikcyjne' zatrudnienie tylko 'na papierze'

Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii VPN umożliwiamy wszystkim swoim pracownikom będącym fizycznie w Polsce wykonywanie pracy w UK, dzięki czemu nasza oferta spełnia zaostrzone kryteria stawiane przez ZUS i brytyjskie HMRC wobec pracowników z Polski - konieczność udokumentowania faktu ze wykonywana praca nie jest 'fikcyjna' lub pozorna.

  

Korzyści, jakie zyskuje osoba prowadząca działalność gospodarczą w Polsce, a jednocześnie podlegająca pod brytyjski system ubezpieczeń społecznych w ramach programu optymalizacji kosztów ZUS:

 • PEŁNA, SKUTECZNA i BEZPIECZNA forma optymalizacji składki ZUS zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak też ubezpieczenie zdrowotne (wszystkie składki oraz wszelkie formalności dodatkowe ponosi i reguluje nasza Firma!)
 • Oszczędności w zakresie obowiązkowych składek ZUS nawet w pełnej wysokości!
 • 100% bezpieczeństwo i gwarancja w zakresie ubezpieczenia społecznego!
 • Pełna ochrona ubezpieczeniowa obowiązująca w całej Unii Europejskiej,
 • 100% świadczenia zdrowotne jak dotychczas z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Wielkiej Brytanii
 • Otrzymanie zaświadczenia o zatrudnieniu na umowie o pracę na czas nieokreślony oraz wysokości zarobków
 • Wiarygodność zawartej umowy o pracę dla banków i kredytodawców!
 • Po osiągnięciu wieku emerytalnego, otrzymywane świadczenia zamiast 675,10 zł wyniosą ponad 2200 zł
 • Możliwość leczenia się w całej Unii Europejskiej bez opłat ( również w Polsce )
 • Korzystanie z opieki zdrowotnej na terenie Polski jak dotychczas
 • Pełna ochrona ubezpieczeniowa obowiązująca w całej Unii Europejskiej na podstawie zakresu działania karty EHIC również dla współmałżonka i dla dzieci.
 • Ciągłość ubezpieczenia liczonego do gwarantowanej emerytury według przepisów unijnych
 • Możliwości poszerzonej optymalizacji kosztów stałych w Twojej Firmie!
 • Brak konieczności rekomendacji do Programu nowych osób celem uzyskania namacalnych korzyści finansowych!
 • Brak konieczności wykupywania polis i innych produktów finansowych zaciągając w ten sposób długoterminowe zobowiązania finansowe!
 • Brak konieczności zamykania swojej dotychczasowej firmy lub przekształcenia jej w inną formę prawną!
 • Prowadzenie firmy i zatrudnianie pracowników jak dotychczas. Jedyna zmiana to niepłacenie swojego ZUSu w Polsce.
 • Wiele dodatkowych korzyści finansowych i świadczeń poszerzonych, które dostępne są tylko dla naszych Klientów obsługiwanych w ramach programu "Optymalizacja ZUS"!
 • Ze względu na niepodleganie pod ubezpieczenie w polskim ZUS - brak możliwości jakiejkolwiek kontroli naszego Klienta ze strony ZUS i prób podważania zastosowanego rozwiązania!
 • Możliwość uzyskania brytyjskiego obywatelstwa
 • Miesięczna, gwarantowana oszczędność na poziomie min. 600 zł !
 • Najniższy na rynku koszt obsługi - od 400 zł. brutto miesięcznie!
 • Na wszystkie wydatki związane z programem optymalizacji ZUS wystawiamy fakturę.

 

Nie wymagamy od Ciebie:

 

Na czym polega oferowana praca? 

W związku z uruchomieniem przez jedną z naszych partnerskich firm nowej usługi - komercyjnego dostępu do prywatnej sieci VPN w UK, USA, Francji i Polsce, prowadzimy aktualnie rekrutację na stanowisko administratora i kontrolera prywatnej sieci VPN w Wielkiej Brytanii.

Praca nie jest skomplikowana i praktycznie każdy jest w stanie ją wykonać, gdyż polega na codziennym korzystaniu z internetu.

To nie jest żart :) oferowana praca polega na codziennym, przynajmniej 17 godzin tygodniowo, korzystaniu z internetu, najlepiej w taki sam sposób jak zazwyczaj.

Wprowadzana obecnie na rynek przez naszego Partnera usługa dostępu do prywatnej sieci VPN dla klientów biznesowych i indywidualnych polega przede wszystkim na zapewnieniu bezpiecznego, szyfrowanego połączenia i dostępu do internetu, zlecona przez naszą firmę praca polega na wykonywaniu dokładnie tych samych czynności które wykonuje komercyjny klient - w tym wypadku użytkowanie internetu. Tylko poprzez obserwację natężenia ruchu i zachowania użytkowników można określić parametry techniczne sieci w celu zapewnienia jak najlepszej jakości połączeń oraz na zastosowania właściwych ustawień sprzętu i całej infrastruktury technicznej odpowiedzialnej za utrzymanie sieci.

Ponieważ efekty oraz sam przebieg wykonywanej pracy są monitorowane i rejestrowane, nie ma najmniejszego problemu, aby w przypadku kontroli (ZUS, HMRC itp.) w łatwy sposób udowodnić lub przedstawić stosowne potwierdzenie faktu wykonywania zdalnie z Polski określonej w kontrakcie pracy na terenie Wielkiej Brytanii.

Całkowity koszt dla przedsiębiorcy z Polski chcącego przenieść swoje składki z ZUS za granicę to tylko £20 tygodniowo (niecałe sto złotych brutto, wliczając w to rozliczenia bieżących składek na ubezpieczenie społeczne w UK zamiast do ZUS), oraz dodatkowo dla osób spoza UK np. z Polski, konieczne jest wykupienie za kwotę £2.50 tygodniowo dostępu do naszej sieci VPN uzyskujac tym samym mozliowsc wykonywania pracy zdalnie, np. z Polski - co daje łącznie kwotę £90 - rownowartość, ok. 450 PLN płatną co 4 tygodnie, zawsze przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego - otrzymaną fakturę za usługi mozna w całości zaliczyć do kosztów prowadzenia swojej działalności w Polsce.

Limited company - spółka z o.o. w Anglii
 

Ltd - spółka z o.o. w Anglii

Limited Company w Wielkiej Brytanii to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka jest osobą prawną. Finanse firmy kapitałowej są odrębne od finansów właścicieli firmy. Rejestracją spółek LTD w Szkocji, Anglii, Walii czy też Irlandii Północnej zajmuje się Companies House (odpowiednik Krajowego Rejestru Sądowego w Polsce).

Limited Company są najpopularniejszymi spółkami w Wielkiej Brytanii. Podobnie jak wśród innych spółek, które nabywają w wyniku rejestracji osobowość prawną, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają obowiązek corocznie przekazywać do urzędu rejestrowego sprawozdania z informacjami o wszelkich zaistniałych zmianach. 

Rejestracja firmy w Wielkiej Brytanii
 

Jak założyć firmę w Anglii?

Każdy, kto rozpoczynał działalność gospodarczą w Polsce doskonale wie, jaki ogrom biurokratycznych kłód można rzucić pod nogi ludziom próbujących wziąć swój los we własne ręce. Tym milej zostaniemy zaskoczeni rozpoczynając pracę na własny rachunek w Wielkiej Brytanii

Sole trader - Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Aby legalnie prowadzić firmę w Wielkiej Brytanii trzeba ją zarejestrować w urzędzie podatkowym – Inland Revenue. Można to zrobić wysyłając do IR formularz CWF1 (do pobrania w każdym oddziale tej instytucji) lub – to już po rozpoczęciu działalności dzwoniąc pod numer 08459 15 45 15.

Limited Company w Wielkiej Brytanii to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka jest osobą prawną. Finanse firmy kapitałowej są odrębne od finansów właścicieli firmy. Rejestracją spółek LTD w Szkocji, Anglii, Walii czy też Irlandii Północnej zajmuje się Companies House (odpowiednik Krajowego Rejestru Sądowego w Polsce).

Limited Company są najpopularniejszymi spółkami w Wielkiej Brytanii. Podobnie jak wśród innych spółek, które nabywają w wyniku rejestracji osobowość prawną, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają obowiązek corocznie przekazywać do urzędu rejestrowego sprawozdania z informacjami o wszelkich zaistniałych zmianach.

 • Angielską spółkę Ltd. możesz założyć i prowadzić nawet jeśli nie jesteś rezydentem Wysp Brytyjskich.
 • Osoby wchodzące w skład struktury spółki Limited także nie mają obowiązku posiadania tytułu rezydenta Wielkiej Brytanii - mogą to być obywatele różnej narodowości.
 • Do rejestracji wymagana jest tylko jedna osoba - musi ona jedynie pełnić jednocześnie funkcje Dyrektora oraz Udziałowca.
 • Nie ma wymogu, co do minimalnej kwoty kapitału założycielskiego, jednak przynajmniej jeden udział musi być  przyznany
 • Companies Act nie precyzuje, kiedy współwłaściciele powinni wpłacić kapitał
 • Podstawową walutą kapitału jest funt brytyjski (możliwe jest ustalenie innej waluty)
 • Udziałowcy/akcjonarjusze  są odpowiedzialni jedynie za wniesiony wkład, zatem za wartość posiadanych akcji.
 • Akcjonariusze mogą pokryć swoje udziały gotówką lub raportem materialnym (np.: samochód) i niematerialnym (program, projekt, wiedza itp.)
 • Zysk firmy kapitałowej objęty jest podatkiem od osób prawnych (corporation tax). 
 • W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wszystkie listowniki, formularze rachunków i broszury spółki muszą zawierać jej nazwę, numer rejestracyjny i określenie miejsca zarejestrowanej siedziby.
 • spółka Ltd. jest najlepszym rozwiązniem w przypadku osób chcących prowadzić własny e-shop

 

Rejestracja spółki Limited Company - LTD w UK

Rejestracją spółek kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna) i zbieraniem informacji o spółkach prawa handlowego z terenu Anglii, Walii i Szkocji zajmuje się Companies House (odpowiednik Krajowego Rejestru sądowego w Polsce). Główna siedziba Companies House zlokalizowana jest w Cardiff. Urząd posiada również biuro w Edynburgu oraz lokalny oddział w Glasgow.

Firma LTD - Limited. Wymagania:

·         Minimum jeden Dyrektor

·         Funkcja Sekretarza nie jest wymagana dla firm w Wielkiej Brytanii (funkcji Dyrektora i Sekretarza nie może pełnić ta sama osoba/spółka)

·         Minimum jeden Udziałowiec – Shareholder (funkcję Dyrektora i Udziałowca może pełnić ta sama osoba/spółka)

·         Standardowy kapitał zakładowy wynosi 1 tys. GBP podzielonych na 1,000 akcji po 1.00 GBP każda. Kapitał jest deklarowany i nie jest wpłacany na konto firmy, jak ma to miejsce w polskich spółkach z o.o.

·         Adres brytyjski - musi to być adres w Anglii, Walii bądź Szkocji

 

       Jeśli nie posiadacie Państwo adresu w UK my w swojej ofercie jesteśmy w stanie go Wam zapewnić:

 

·         adres prywatny dyrektora/ów - £100 rocznie

·         adres rejestracyjny spółki - Manchester - £100 rocznie, Londyn - od £150 rocznie

Dodatkowo, jeśli firma zamierza być 'aktywna' trzeba mieć tzw. 'trading address', czyli adres z którego wykonywane są wszelkie 'działania operacyjne' firmy, odbierana i wysyłana jest korespondencja i faktury - może tu być użyty adres dyrektora/-ów lub zamówiony inny, dodatkowy adres.

 

·       Nazwa spółki musi kończyć się na Limited lub Ltd.

 • Spółki prawa handlowego posiadające adres rejestrowy na terenie Szkocji mają obowiązek rejestrowania w Edynburgu. 

 

W celu zarejestrowania spółki kapitałowej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka cywilna) jej założyciele zobowiązani są do przedłożenia w Companies House wraz z opłatą rejestracyjną następujących dokumentów:

·         Memorandum of Association - spełnia jednocześnie rolę umowy założycielskiej i statutu spółki. Zawiera informacje określające: nazwę, miejsce zarejestrowanej siedziby, cele i zakres działalności, oświadczenie o ograniczonej odpowiedzialności, sumę kapitału i jego podział na stałe części oraz ewentualnie oświadczenie o przyjęciu formy public limited company.

·         Articles of Association - określają prawa udziałowców/ akcjonariuszy, zasady przekazywania udziałów/akcji i ich nowych emisji, procedurę zwoływania i prowadzenia walnego zgromadzenia, kompetencje zarządu, zasady wypłaty dywidend oraz tworzenia rezerw.

·         Formularz Form 10 - formularz ten zawiera informacje na temat dyrektorów spółki, sekretarza oraz adresu spółki.

·         Formularz Form 12 - formularz jest deklaracją spełniania wszystkich wymagań prawnych odnoszących się do zarejestrowania firmy.

Formularz 10 oraz formularz 12 są dostępne w oddziałach Companies House oraz na stronie internetowej Companies House: http://www.companieshouse.gov.uk/ 

Potwierdzeniem dokonania rejestracji jest wydanie przez Companies House tzw. "Certificate of Incorporation" Zarejestrowanie spółki trwa około 5 dni. 

W stosunku do nazwy firmy występują pewne ograniczenia. Szczegółowe informacje na temat wyboru nazwy firmy są dostępne na stronie internetowej Companies House, pod adresem: www.companieshouse.gov.uk/

System rejestracji spółek stosuje w szerokim zakresie zasadę jawności i dostępności dokumentacji przechowywanej w Companies House, a ponadto sama spółka jest zobowiązana do udostępniania zainteresowanym określonych informacji o sobie - w niektórych przypadkach dostępność pewnych informacji może zostać ograniczona jedynie do udziałowców / akcjonariuszy.

 

Opłaty rejestracyjne w Companies House

Zwykła opłata rejestracyjna wynosi 20 funtów, natomiast opłata za usługę tego samego dnia wynosi 50 funtów. 

Companies House wprowadziło możliwość rejestracji spółki drogą elektroniczną. W przypadku formularzy elektronicznych opłata zwykła wynosi 15 funtów oraz 30 funtów w przypadku rejestracji tego samego dnia. Usługa rejestracji elektronicznej jest aktualnie dostępna wyłącznie dla firm-agentów zajmujących się pośrednictwem w rejestracji spółek.

Nasza firma w ramach opłaty rejestracyjnej przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty celem zarejestrowania firmy i prześle elektroniczną wersję dokumentów firmy:

·         Certyfikat założycielski (pdf)

·         Akt założycielski i Status spółki (pdf)

·         Potwierdzenie pierwszego zgromadzenia dyrektorów (pdf)

·         Certyfikat udziałów (pdf)

·         Przykładowy rejestr firmy: rejestr akcjonariuszy, rejestr dyrektorów, rejestr sekretarzy, oraz pozostałe rejestry (pdf)

 

Informacje o zarejestrowanych firmach w UK

Podstawowe dane o zarejestrowanych firmach (np. data i nr rejestracji, kiedy firma przekazała ostatnie sprawozdanie finansowe, czy nie jest prowadzone przeciwko niej postępowanie upadłościowe) Companies House udostępnia nieodpłatnie. Fotokopie złożonych tam dokumentów udostępnia się natomiast odpłatnie. Informacje na temat zarejestrowanych tam spółek można uzyskać osobiście kontaktując się z jednym z biur bądź oddziałów Companies House, telefonicznie, listownie (fax`em) bądź przy pomocy internetu.

Istnieje możliwość wykupienia dostępu do zawartych w Companies House danych w formie bądź aktualizowanych co miesiąc nośników elektronicznych (płyty CD) bądź dostępu do bazy danych poprzez internet. 

 

Dodatkowe informacje

·           Czas rejestracji

Czas operacyjny na załatwienie całości, tzn. rejestracja nowej firmy w Companies House to maksymalnie 2 dni robocze, chociaż możliwe jest wykonanie tego w przeciągu maksymalnie 4-6 godzin jeśli klientowi bardzo zależy na czasie.

·           Okoliczności, w których przy rejestracji firmy LTD konieczne jest założenie jej odpowiednika, czyli sp. z o.o. w Polce

Wszystko zależy od tego, jaki typ działalności jest prowadzony.

Jeżeli jest to działalność ściśle związana z miejscem wykonywania działalności, np. sklep, fabryka, sprzedaż jabłek na bazarze itp. to konieczne jest otwarcie oddziału w Polsce oraz rozliczania należnego podatku do polskiego Urzędu Skarbowego.

Natomiast w sytuacji gdy działalnością jest handel w internecie lub sprzedaż produktów/usług 'niematerialnych', np. pośrednictwo, sklep internetowy, tłumaczenia, doradztwo itp. gdzie miejsce faktycznego wykonywania działalności nie ma dla klienta żadnego znaczenia gdyż jest obsługiwany np. przez internet lub telefon, wówczas nie ma potrzeby otwierania oddziału w Polsce.

·         Konieczność przyjazdu do Wielkiej Brytani w celu rejestracji firmy LTD?

Nie ma takiej konieczności - wszystkie sprawy związane z rejestracją nowej firmy załatwiamy zdalnie (online) po przyjęciu stosownych instrukcji od zleceniodawcy, czyli osoby chcącej zarejestrować działalność w Wielkiej Brytanii

EURO-Lex and Partners jest autoryzowanym agentem Companies House w zakresie rejestracji spółek/firm LTD oraz autoryzowanym agentem HMRC (odpowiednik polskiego US i ZUS) w zakresie rozliczeń podatków a także składek na ubezpieczenie społeczne

·           Księgowość - Accounts, Online 

 

Dodatkowo, oprócz rejestracji firmy LTD, za kwotę £100 brutto miesięcznie możemy zaoferować kompleksową obsługę księgową firmy LTD (wraz z rozliczeniem listy płac dla max. 3 pracowników) oraz udostępnić dostęp online do naszego systemu księgowego celem samodzielnej rejestracji operacji finansowych (zakup, sprzedaż, rozliczenia płatności)

 

Korzystając z naszego systemu, można samodzielnie wystawiać f-ry swoim kontrahentom w dowolnej walucie, po zatwierdzeniu transakcji system automatycznie dokonuje przewalutowania i prawidłowo księguje taką transakcję

 

W przypadku obsługi i rozliczeń podatku VAT opłata za prowadzenie księgowości wzrośnie do £130 brutto miesięcznie

 

·         Audyt Spółki LTD

 

Audyt firmy nie jest wymagany w przypadku prowadzenia małych firm.

Firma jest kwalifikowana jako mała jeżeli spełnia chociaż dwa z trzech kryteriów:

 

·         Przychody firmy są poniżej £5.6 mln

·         Aktywa firmy nie przekraczają wartości £2.8 mln

·         Średnia ilość osób zatrudnionych nie przekracza 50 osób.

Brytyjskie składki ZUS
 

Brytyjskie składki na ubezpieczenie społeczne

W Wielkiej Brytanii odpowiednikiem polskich składek płaconych do ZUS są składki National Insurance Contributions. Istnieją ich cztery rodzaje, pobierane jako procent od dochodu lub stała suma.

Nie ma tu odpowiednika polskiego ZUS, a więc odrębnej instytucji zajmującej się pobieraniem i zarządzaniem składkami ubezpieczenia społecznego. National Insurance Contribution Office stanowi część urzędu podatkowego (Her Majesty Revenue and Customs). Różne składki są naliczane zależnie od tego czy dana osoba jest zatrudniona “na etacie” czy prowadzi własną działalność gospodarczą.