Rejestracja Spółki LTD - Limited Company - Pakiet BASIC

PDFDrukujEmail
Rejestracja Spółki LTD - Limited CompanyRejestracja Spółki LTD - Limited Company
Ocena Nie ma jeszcze oceny
Cena
Cena sprzedaży brutto: £35.00
48h.gif
Szczegóły produktu

 

Recenzje

Nikt jeszcze nie oceniał tego produktu.
 • Limited company - brytyjska spółka z o.o.
 • Partnership - spółka cywilna
 • Sole trader - jednoosobowa firma

Limited Company w Wielkiej Brytanii to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka jest osobą prawną. Finanse firmy kapitałowej są odrębne od finansów właścicieli firmy. Rejestracją spółek LTD w Szkocji, Anglii, Walii czy też Irlandii Północnej zajmuje się Companies House (odpowiednik Krajowego Rejestru Sądowego w Polsce).

Limited Company są najpopularniejszymi spółkami w Wielkiej Brytanii. Podobnie jak wśród innych spółek, które nabywają w wyniku rejestracji osobowość prawną, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają obowiązek corocznie przekazywać do urzędu rejestrowego sprawozdania z informacjami o wszelkich zaistniałych zmianach.

 • Angielską spółkę Ltd. możesz założyć i prowadzić nawet jeśli nie jesteś rezydentem Wysp Brytyjskich.
 • Osoby wchodzące w skład struktury spółki Limited także nie mają obowiązku posiadania tytułu rezydenta Wielkiej Brytanii - mogą to być obywatele różnej narodowości.
 • Do rejestracji wymagana jest tylko jedna osoba - musi ona jedynie pełnić jednocześnie funkcje Dyrektora oraz Udziałowca.
 • Nie ma wymogu, co do minimalnej kwoty kapitału założycielskiego, jednak przynajmniej jeden udział musi być  przyznany
 • Companies Act nie precyzuje, kiedy współwłaściciele powinni wpłacić kapitał
 • Podstawową walutą kapitału jest funt brytyjski (możliwe jest ustalenie innej waluty)
 • Udziałowcy/akcjonarjusze  są odpowiedzialni jedynie za wniesiony wkład, zatem za wartość posiadanych akcji.
 • Akcjonariusze mogą pokryć swoje udziały gotówką lub raportem materialnym (np.: samochód) i niematerialnym (program, projekt, wiedza itp.)
 • Zysk firmy kapitałowej objęty jest podatkiem od osób prawnych (corporation tax). 
 • W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wszystkie listowniki, formularze rachunków i broszury spółki muszą zawierać jej nazwę, numer rejestracyjny i określenie miejsca zarejestrowanej siedziby.
 • spółka Ltd. jest najlepszym rozwiązniem w przypadku osób chcących prowadzić własny e-shop

 

Rejestracja spółki Limited Company - LTD w UK

Rejestracją spółek kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna) i zbieraniem informacji o spółkach prawa handlowego z terenu Anglii, Walii i Szkocji zajmuje się Companies House (odpowiednik Krajowego Rejestru sądowego w Polsce). Główna siedziba Companies House zlokalizowana jest w Cardiff. Urząd posiada również biuro w Edynburgu oraz lokalny oddział w Glasgow.

Firma LTD - Limited. Wymagania:

·         Minimum jeden Dyrektor

·         Funkcja Sekretarza nie jest wymagana dla firm w Wielkiej Brytanii (funkcji Dyrektora i Sekretarza nie może pełnić ta sama osoba/spółka)

·         Minimum jeden Udziałowiec – Shareholder (funkcję Dyrektora i Udziałowca może pełnić ta sama osoba/spółka)

·         Standardowy kapitał zakładowy wynosi 1 tys. GBP podzielonych na 1,000 akcji po 1.00 GBP każda. Kapitał jest deklarowany i nie jest wpłacany na konto firmy, jak ma to miejsce w polskich spółkach z o.o.

·         Adres brytyjski - musi to być adres w Anglii, Walii bądź Szkocji

 

       Jeśli nie posiadacie Państwo adresu w UK my w swojej ofercie jesteśmy w stanie go Wam zapewnić:

 

·         adres prywatny dyrektora/ów - £100 rocznie

·         adres rejestracyjny spółki - Manchester - £100 rocznie, Londyn - od £150 rocznie

Dodatkowo, jeśli firma zamierza być 'aktywna' trzeba mieć tzw. 'trading address', czyli adres z którego wykonywane są wszelkie 'działania operacyjne' firmy, odbierana i wysyłana jest korespondencja i faktury - może tu być użyty adres dyrektora/-ów lub zamówiony inny, dodatkowy adres.

 

·       Nazwa spółki musi kończyć się na Limited lub Ltd.

 • Spółki prawa handlowego posiadające adres rejestrowy na terenie Szkocji mają obowiązek rejestrowania w Edynburgu. 

 

W celu zarejestrowania spółki kapitałowej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka cywilna) jej założyciele zobowiązani są do przedłożenia w Companies House wraz z opłatą rejestracyjną następujących dokumentów:

·         Memorandum of Association - spełnia jednocześnie rolę umowy założycielskiej i statutu spółki. Zawiera informacje określające: nazwę, miejsce zarejestrowanej siedziby, cele i zakres działalności, oświadczenie o ograniczonej odpowiedzialności, sumę kapitału i jego podział na stałe części oraz ewentualnie oświadczenie o przyjęciu formy public limited company.

·         Articles of Association - określają prawa udziałowców/ akcjonariuszy, zasady przekazywania udziałów/akcji i ich nowych emisji, procedurę zwoływania i prowadzenia walnego zgromadzenia, kompetencje zarządu, zasady wypłaty dywidend oraz tworzenia rezerw.

·         Formularz Form 10 - formularz ten zawiera informacje na temat dyrektorów spółki, sekretarza oraz adresu spółki.

·         Formularz Form 12 - formularz jest deklaracją spełniania wszystkich wymagań prawnych odnoszących się do zarejestrowania firmy.

Formularz 10 oraz formularz 12 są dostępne w oddziałach Companies House oraz na stronie internetowej Companies House: http://www.companieshouse.gov.uk/ 

Potwierdzeniem dokonania rejestracji jest wydanie przez Companies House tzw. "Certificate of Incorporation" Zarejestrowanie spółki trwa około 5 dni. 

W stosunku do nazwy firmy występują pewne ograniczenia. Szczegółowe informacje na temat wyboru nazwy firmy są dostępne na stronie internetowej Companies House, pod adresem: www.companieshouse.gov.uk/

System rejestracji spółek stosuje w szerokim zakresie zasadę jawności i dostępności dokumentacji przechowywanej w Companies House, a ponadto sama spółka jest zobowiązana do udostępniania zainteresowanym określonych informacji o sobie - w niektórych przypadkach dostępność pewnych informacji może zostać ograniczona jedynie do udziałowców / akcjonariuszy.

 

Opłaty rejestracyjne w Companies House

Zwykła opłata rejestracyjna wynosi 20 funtów, natomiast opłata za usługę tego samego dnia wynosi 50 funtów. 

Companies House wprowadziło możliwość rejestracji spółki drogą elektroniczną. W przypadku formularzy elektronicznych opłata zwykła wynosi 15 funtów oraz 30 funtów w przypadku rejestracji tego samego dnia. Usługa rejestracji elektronicznej jest aktualnie dostępna wyłącznie dla firm-agentów zajmujących się pośrednictwem w rejestracji spółek.

Nasza firma w ramach opłaty rejestracyjnej przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty celem zarejestrowania firmy i prześle elektroniczną wersję dokumentów firmy:

·         Certyfikat założycielski (pdf)

·         Akt założycielski i Status spółki (pdf)

·         Potwierdzenie pierwszego zgromadzenia dyrektorów (pdf)

·         Certyfikat udziałów (pdf)

·         Przykładowy rejestr firmy: rejestr akcjonariuszy, rejestr dyrektorów, rejestr sekretarzy, oraz pozostałe rejestry (pdf)

 

Informacje o zarejestrowanych firmach w UK

Podstawowe dane o zarejestrowanych firmach (np. data i nr rejestracji, kiedy firma przekazała ostatnie sprawozdanie finansowe, czy nie jest prowadzone przeciwko niej postępowanie upadłościowe) Companies House udostępnia nieodpłatnie. Fotokopie złożonych tam dokumentów udostępnia się natomiast odpłatnie. Informacje na temat zarejestrowanych tam spółek można uzyskać osobiście kontaktując się z jednym z biur bądź oddziałów Companies House, telefonicznie, listownie (fax`em) bądź przy pomocy internetu.

Istnieje możliwość wykupienia dostępu do zawartych w Companies House danych w formie bądź aktualizowanych co miesiąc nośników elektronicznych (płyty CD) bądź dostępu do bazy danych poprzez internet. 

 

Dodatkowe informacje

·           Czas rejestracji

Czas operacyjny na załatwienie całości, tzn. rejestracja nowej firmy w Companies House to maksymalnie 2 dni robocze, chociaż możliwe jest wykonanie tego w przeciągu maksymalnie 4-6 godzin jeśli klientowi bardzo zależy na czasie.

·           Okoliczności, w których przy rejestracji firmy LTD konieczne jest założenie jej odpowiednika, czyli sp. z o.o. w Polce

Wszystko zależy od tego, jaki typ działalności jest prowadzony.

Jeżeli jest to działalność ściśle związana z miejscem wykonywania działalności, np. sklep, fabryka, sprzedaż jabłek na bazarze itp. to konieczne jest otwarcie oddziału w Polsce oraz rozliczania należnego podatku do polskiego Urzędu Skarbowego.

Natomiast w sytuacji gdy działalnością jest handel w internecie lub sprzedaż produktów/usług 'niematerialnych', np. pośrednictwo, sklep internetowy, tłumaczenia, doradztwo itp. gdzie miejsce faktycznego wykonywania działalności nie ma dla klienta żadnego znaczenia gdyż jest obsługiwany np. przez internet lub telefon, wówczas nie ma potrzeby otwierania oddziału w Polsce.

·         Konieczność przyjazdu do Wielkiej Brytani w celu rejestracji firmy LTD?

Nie ma takiej konieczności - wszystkie sprawy związane z rejestracją nowej firmy załatwiamy zdalnie (online) po przyjęciu stosownych instrukcji od zleceniodawcy, czyli osoby chcącej zarejestrować działalność w Wielkiej Brytanii

EURO-Lex and Partners jest autoryzowanym agentem Companies House w zakresie rejestracji spółek/firm LTD oraz autoryzowanym agentem HMRC (odpowiednik polskiego US i ZUS) w zakresie rozliczeń podatków a także składek na ubezpieczenie społeczne

·           Księgowość - Accounts, Online 

 

Dodatkowo, oprócz rejestracji firmy LTD, za kwotę £100 brutto miesięcznie możemy zaoferować kompleksową obsługę księgową firmy LTD (wraz z rozliczeniem listy płac dla max. 3 pracowników) oraz udostępnić dostęp online do naszego systemu księgowego celem samodzielnej rejestracji operacji finansowych (zakup, sprzedaż, rozliczenia płatności)

 

Korzystając z naszego systemu, można samodzielnie wystawiać f-ry swoim kontrahentom w dowolnej walucie, po zatwierdzeniu transakcji system automatycznie dokonuje przewalutowania i prawidłowo księguje taką transakcję

 

W przypadku obsługi i rozliczeń podatku VAT opłata za prowadzenie księgowości wzrośnie do £130 brutto miesięcznie

 

·         Audyt Spółki LTD

 

Audyt firmy nie jest wymagany w przypadku prowadzenia małych firm.

Firma jest kwalifikowana jako mała jeżeli spełnia chociaż dwa z trzech kryteriów:

 

·         Przychody firmy są poniżej £5.6 mln

·         Aktywa firmy nie przekraczają wartości £2.8 mln

·         Średnia ilość osób zatrudnionych nie przekracza 50 osób.

Read More