Spółka LLP - Limited Liability Partnership

Oceń ten artykuł
(3 głosów)
Spółka LLP - Limited Liability Partnership

Limited Liability Partnership - to spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością w Szkocji, Anglii i innych częściach Wielkiej Brytanii. Jest formą hybrydową zawierającą elementy spółki z o.o. jak i spółki partnerskiej. Rejestracja LLP wymaga złożenia w Companies House odpowiedniego formularza.

O spółce Limited Liability Partnership - LLP 

LLP posiada osobowość prawną. Udziałowcy odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości wniesionego majątku.

W skład LLP mogą wchodzić zarówno osoby indywidualne jak i przedsiębiorstwa (minimum dwóch członków). Dzielą oni ryzyko, koszta, odpowiedzialność i zyski przedsięwzięcia, przy czym odpowiedzialność tylko do wysokości zainwestowanej sumy lub osobistych gwarancji udzielonych w celu zgromadzenia kapitału. 

Spółka typu LLP jest idealna dla przedsiębiorców prowadzących międzynarodową aktywność gospodarczą, którzy nie są rezydentami brytyjskimi i którzy chcą prowadzić działalność poza terytorium Zjednoczonego Królestwa, np. w Polsce. 

Tak długo, jak żadna działalność gospodarcza nie odbywa się w Zjednoczonym Królestwie, a działalność jest prowadzona i zarządzana zagranicą, spółka typu LLP i jej niebędący rezydentami Wielkiej Brytanii wspólnicy nie będą podlegać brytyjskiemu obowiązkowi podatkowemu. 

 

Struktura organizacyjna spółki typu LLP 

Wszystkim wspólnikom przysługuje prawo do prowadzenia spraw spółki typu LLP. Szczegółowe określenie i podział ich praw i obowiązków zależy od treści umowy spółki. Warto o tym pamiętać, że umowa spółki typu LLP pozostaje poufna i nie musi zostać złożona w Urzędzie Rejestrowym, co istotnie odróżnia ją od spółek typu LTD. 

Podczas rejestracji spółki, LLP musi mieć co najmniej dwóch wspólników. Wspólnikami LLP mogą być także inne spółki zarejestrowane w Wielkiej Brytanii lub za granicą, w tym również inne spółki typu LLP. 

Co najmniej dwóch wspólników LLP musi mieć status tzw. wspólników wyznaczonych, z czym wiążą się pewne dodatkowe obowiązki. Wspólnicy wyznaczeni odpowiadają za zgodność działalności spółki z przepisami i mają podobne funkcje jak sekretarz w spółkach LTD. Oni również wybierają biegłych rewidentów dla LLP, działają w charakterze sygnatariuszy ksiąg rachunkowych i składają deklaracje do Urzędu Rejestrowego. 

W przypadku, gdy w spółce jest mniej niż dwóch wspólników wyznaczonych, wówczas każdy wspólnik jest uważany za wspólnika wyznaczonego. Również w przypadku gdy spółka typu LLP nie powiadomi brytyjskiego Urzędu Rejestrowego (Companies House) kim są wyznaczeni wspólnicy, wszyscy wspólnicy są uważani za wyznaczonych. 

W przypadku gdy jeden z wspólników wystąpi ze spółki lub umrze spółka nie przestaje istnieć, jeśli jednak przez ponad sześć miesięcy LLP będzie miała tylko jednego wspólnika, to tenże wspólnik będzie ponosić osobistą odpowiedzialność za zobowiązania spółki LLP. 

 

Korzyści w zakresie podatku dochodowego płynące z posiadania udziałów w spółce LLP. 

  • Spółka typu LLP nie płaci żadnych podatków w Wielkiej Brytanii w przypadku prowadzenia intersów poza jej granicami, np. w Polsce
  • Rezydencja podatkowa wspólników przesądza o miejscu płacenia podatków.
  • Wspólnicy płacą podatki tylko w związku z dochodem lub zyskami, które otrzymują przez spółkę typu LLP 
  • Zwolnienie wspólników z angielskiego podatku dochodowego obowiązuje wyłącznie pod warunkiem, że LLP nie prowadzi żadnej działalności, ani handlu ze Zjednoczonym Królestwem, ani na terytorium Wielkiej Brytanii. 
  • W przypadku gdy wspólnicy chcą korzystać z możliwości oferowanych przez umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, spółka typu LLP może dobrowolnie poddać się obowiązkowi płacenia podatków w Wielkiej Brytanii

 

Ograniczenie odpowiedzialności wspólników LLP 

W przeciwieństwie do wspólników zwykłej spółki "Partnership", spółka LLP sama ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania, zaś wspólnicy spółki typu LLP są chronieni przed osobistą odpowiedzialnością majątkową za zobowiązania spółki. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej reguły – najbardziej istotnym spośród nich jest niewypłacalność LLP. 

W przypadku gdy spółka LLP stanie się niewypłacalna, konieczny może być zwrot wypłat zysków pobranych przez wspólników (z odsetkami) na przestrzeni dwóch minionych lat. Jednakże, zwrot wypłat okaże się konieczny wyłącznie w przypadku, gdy wspólnik wiedział lub powinien zdawać sobie sprawę, że nie było żadnej realnej szansy uniknięcia bankructwa. Ten test obejmuje element subiektywny i obiektywny tj. dotyczy faktycznej wiedzy wspólnika w tej sprawie, ale i również wiedzy, której można było odczekiwać od wspólnika. 

 

Obowiązki sprawozdawcze spółek typu LLP 

Dane pierwszych wspólników muszą zostać przekazane Urzędowi Rejestrowemu (Companies House) który powinien również być informowany o wszelkich zmianach w tym zakresie, np. zmianach adresów wspólników. 

Spółki typu LLP muszą sporządzać roczne sprawozdanie finansowe, które są powszechnie dostępne dla osób trzecich. Pierwszy zestaw sprawozdań finansowych musi zostać złożony w ciągu 22 miesięcy od rejestracji, a potem w ciągu 10 miesięcy od końca roku obrachunkowego (o ile wykorzystamy pewne możliwości przesunięcia terminu, które są dopuszczalne w przypadku spółek typu LLP z zagranicznymi udziałowcami). Jeśli składanie sprawozdań finansowych będzie nadmiernym obciążeniem administracyjnym dla takiej LLP, która nie prowadzi bieżącej działalności operacyjnej, to możliwe jest złożenie wniosku do brytyjskich organów podatkowych - Her Majesty Revenue & Customs (HMRC) o traktowanie spółki LLP jako nieaktywnej do celów podatkowych. Dodatkowo, spółka typu LLP musi poddawać swoje coroczne sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, chociaż istnieje możliwość zwolnienia z wymogu badania, jeśli spółka jest nieaktywna, lub jeśli jej obroty nie przekraczają 5,6 mln funtów. 

Spółka typu LLP musi także złożyć dodatkowe, informacyjne zeznanie podatkowe, a jej dochód jest opodatkowany na poziomie poszczególnych wspólników bez żadnego wymiaru podatku dochodowego na poziomie spółki typu LLP. Z tego też powodu wszyscy wspólnicy muszą złożyć roczne zeznanie podatkowe w Inland Revenue. Dotyczy to zarówno osób będących brytyjskimi rezydentami, jak i nierezydentów, przy czym osoby niebędące brytyjskimi rezydentami składają zeznania z wartością zerową, o ile działalność spółki była prowadzona poza Wielką Brytanią. 

 

Podatek VAT w spółce typu LLP.

Tak długo, jak spółka typu LLP prowadzi działalność poza terytorium Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej (UE), nie będzie musiała się rejestrować jako podatnik VAT.  

W przypadku jeśli spółka typu LLP prowadzi handel na terytorium Zjednoczonego Królestwa lub UE i ma (lub ma uzasadnione oczekiwanie, że będzie miała) obroty przekraczające 77.000 GBP w ostatnich dwunastu miesiącach, będzie musiała zarejestrować się jako podatnik VAT.

 

Rejestracja Limited Liability Partnership – LLP w UK 

Wymagania:

  • Minimum dwóch Członków
  • Adres brytyjski - musi to być adres w Anglii, Walii bądź Szkocji

Jeśli nie posiadacie Państwo adresu w UK my w swojej ofercie jesteśmy w stanie go Wam zapewnić:

  • adres prywatny dyrektora/ów - £100 rocznie
  • adres rejestracyjny spółki - Manchester - £100 rocznie, Londyn - od £150 rocznie

Dodatkowo, jeśli firma zamierza być 'aktywna' trzeba mieć tzw. 'trading address', czyli adres z którego wykonywane są wszelkie 'działania operacyjne' firmy, odbierana i wysyłana jest korespondencja i faktury - może tu być użyty adres dyrektora/-ów lub zamówiony inny, dodatkowy adres.

  • Nazwa spółki musi kończyć się na Limited Liability Partnership lub LLP.

Rejestracja trwa z reguły 5 dni.

Więcej w tej kategorii: « Podatki a firma w Anglii

Składki za granicą zamiast ZUS

Składki za granicą zamiast ZUS

Zadaj pytanie

Jeśli potrzebujesz uzyskać więcej informacji na temat oferowanych przez EURO-Lex rozwiązań prowadzących do obniżenia kosztów ZUS lub chcesz rozpocząć współpracę, wypełnij poniższy formularz
 
SPRAWA PILNA!
Wysyłając niniejszy formularz akceptujesz jednocześnie naszą „Polityką Prywatności ”

Rejestracja firmy w Anglii

Rejestracja firmy w Wielkiej Brytanii

Usługi finansowe i księgowe

Usługi finansowe i księgowe w Wielkiej Brytanii

Składki za granicą zamiast ZUS

Składki za granicą zamiast ZUS