Working Tax Credit - zasiłek dla osób o niskich dochodach

Napisał 
Oceń ten artykuł
(5 głosów)
Working Tax Credit - zasiłek dla osób o niskich dochodach

Zasiłek Working Tax Credit wspomaga osoby o niskich dochodach w Szkocji, Anglii, Walii oraz Irlandii Północnej. Mogą się o niego ubiegać osoby samotne lub pary, posiadające dzieci lub nie, które pracują przez wystarczającą ilość godzin w tygodniu. 

Kto się kwalifikuje?

Mogą się o niego ubiegać osoby samotne lub pary, posiadające dzieci lub nie, które pracują przez wystarczającą ilość godzin w tygodniu.

O zasiłek Working Tax Credit mogą ubiegać się:

 • rodzice (opiekunowie) odpowiedzialni za dziecko lub osobę młodą oraz pracujący nie mniej niż 16 godzin tygodniowo
 • osoby od 16 roku życia, pracujące co najmniej 16 godzin tygodniowo, ale z powodu inwalidztwa mające utrudniony dostęp do rynku pracy
 • osoby, które maja 50 lat i więcej (w dniu rozpoczęcia pracy), pracujące co najmniej 16 godzin tygodniowo i wracające do pracy po co najmniej 6-cio miesięcznym okresie pobierania następujących zasiłków: Income Support, Jobseeker's Allowance, Incapacity Benefit, Severe Disablement Allowance, State Pension oraz Pension Credit (obydwa), zwolnione z National Insurance
 • para, która nie posiada dzieci (jeden z partnerów musi mieć ukończone 25 lat) – jedna osoba albo para musi przepracować co najmniej 30 godzin tygodniowo (zasiłek otrzymuje tylko 1 osoba)
 • osoba samotna, która ukończyła 25 lat i a pracuje nie mniej niż 30 godzin tygodniowo
 • osoba samo-zatrudniona

Ponadto możesz otrzymywać Working Tax Credit, kiedy jesteś na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim /ojcowskim lub adopcyjnym. 

Wysokość zasiłku Tax Credit 

Wysokość zasiłku uzależniona jest od: 

 • wysokości wspólnych zarobków obojga partnerów / osoby samotnej
 • ilości godzin pracy w ciągu tygodnia
 • ilości dzieci w rodzinie
 • kosztów związanych z opieką nad dzieckiem 

Więcej informacji o tych zasiłkach znajduje się w odrębnych poradnikach: 

 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem (ChildCare Element, WTC)
 • Zasiłek na dziecko w Wielkiej Brytanii (Child Tax Credit, CTC) 

Ty (lub Twój partner) pracujecie ale nie macie dzieci:  

Jeśli nie masz dzieci, możesz kwalifikować się do otrzymania tylko Working Tax Credit. 

Możesz otrzymać zasiłek, jeśli: 

 • jedna osoba albo para pracuje co najmniej 30 godzin tygodniowo
 • jedna osoba albo para pracuje co najmniej 16 godzin tygodniowo, osoba ta jest niepełnosprawna  

Masz dziecko / dzieci

Jeśli masz dzieci (lub Twój partner) oraz przynajmniej jedno z Was pracuje możesz kwalifikować się do otrzymania zarówno Working Tax Credit i Child Tax Credit. 

Wysokość zasiłku zależy od ilości godzin jakie pracujesz w ciągu tygodnia, od dochodów oraz czy posiadasz koszty związane z opieką nad dzieckiem (childcare costs).   

Pracujesz co najmniej 16 godzin tygodniowo i płacisz za opiekę nad dzieckiem (childcare costs) 

Jeżeli pracujesz co najmniej 16 godzin tygodniowo a masz koszty związane z opieką nad dzieckiem (np. opłata za przedszkole, opiekunkę) możesz ubiegać się o zwrot (Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem (ChildCare Element, WTC)) maksymalnie do 80 proc. (od kwietnia 2011 – 70 proc.)  

Maksymalna kwota na jedno dziecko to 140 GBP lub 240 GBP na dwojga lub więcej dzieci. 

Pracujesz 16 godzin tygodniowo i nie masz kosztów związanych z opieką nad dzieckiem (childcare costs)  

Pracujesz poniżej 16 godzin tygodniowo i masz dziecko 

Dotyczy: 

 • Osoby samotnej pracującej poniżej 16 godzin tygodniowo
 • Ty i Twój partner (oboje) pracujecie poniżej 16 godzin tygodniowo 

Nie pracujesz, ale masz dziecko 

Dotyczy: 

 • Osoba samotna, która nie pracuje
 • Ty I Twój partner (oboje) nie pracujecie 

 

Jak aplikować o zasiłek? 

Aby wnioskować o przyznanie świadczenia WTC (Working Tax Credit) należy skontaktować się z Tax Credit Helpline: 

Numer telefonu: 0845 300 3900 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00, w soboty od 8.00 do 16.00.  

W trakcie rozmowy telefonicznej przeprowadzony zostanie krótki wywiad sprawdzający czy kwalifikujemy się do otrzymania zasiłku.  

Podczas rozmowy zostaniemy zapytani m.in. o: 

 • wysokości zarobków Twoich i Twojego partnera
 • ilości godzin przepracowanych w ciągu tygodnia przez Ciebie i Twojego partnera
 • pobieranych benefitach (jeśli pobierasz)
 • ilości dzieci i ich wieku (jeśli masz)
 • kwocie wydawanej tygodniowo na opiekę nad dzieckiem (jeśli masz) 

Jeżeli zostaniemy zakwalifikowani otrzymamy pocztą formularz TC600, który należy wypełnić i następnie odesłać.  

 

Zmiany okoliczności w trakcie pobierania zasiłku 

W przypadku zmiany naszej sytuacji związanej z pracą, dochodami lub innymi okolicznościami, które mogą wpłynąć na wysokość bądź kwalifikację dalszego otrzymywania zasiłków należy niezwłocznie poinformować. 

Tax Credit Helpline: 

Numer telefonu: 0845 300 3900 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00, w soboty od 8.00 do 16.00.  

Rejestracja firmy w Anglii

Rejestracja firmy w Wielkiej Brytanii

Usługi finansowe i księgowe

Usługi finansowe i księgowe w Wielkiej Brytanii

Składki za granicą zamiast ZUS

Składki za granicą zamiast ZUS