Jak zgodnie z prawem można płacić mniejszy ZUS?

This text will be replaced

Czy można mieć legalnie działającą firmę w Polsce a jednocześnie nie płacić ZUS?

 

Otóż - można. Od dnia 1 maja 2004r Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Polskie prawodawstwo musi zatem dostosowywać się do prawodawstwa unijnego.

Kwestie związane z ustaleniem i stosowaniem właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego w stosunku do osób migrujacych od maja 2010r. reguluje zasadniczo w stosunku do Państw Członkowskich Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE L Nr 166 poz.1 z dnia 30 kwietnia 2004r.) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009r. dotyczące wykonania rozporządzenia nr 883/2004 (Dz.U. UE L Nr 284 poz.1 z dnia 30 października 2009r.)

Interesuje nas (w imieniu naszych klientów) szczególnie przepis brzmiący następująco:

"Osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych Państwach Członkowskich podlega ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym wykonuje swą pracę najemną"

(Art. 13 pkt 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE L 200 z 07.06.2004 r. ze zm.)

Przepis ten daje pierwszeństwo umowie o pracę, przy określaniu objęcia ubezpieczeniem społecznym przed innymi tytułami (np. działalnością gospodarczą). Zatem osoba, zatrudniająca się na umowę o pracę w dowolnym kraju UE, odprowadza składki z tytułu ubezpieczenia społecznego w tymże kraju, co automatycznie powoduje wyłączenie tej osoby z polskiego ZUS.

Dowiedz się więcej

 

Jak legalnie nie płacić ZUS?

Income Tax - podatek od dochódow w Anglii, Szkocji, Irlandii Północnej i Walii
 

Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii - Szkocji, Anglii, Walii, czy też Irlandii Północnej trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego. Wysokość podatku dochodowego (Income Tax), jaki będziemy musieli zapłacić zależy przede wszystkim od wysokości naszych dochodów.

Co to jest Income Tax?

Każda osoba zatrudniona legalnie na terenie Wielkiej Brytanii otrzymuje kod podatkowy składający się z liczb i liter. Kod podatkowy stanowi informację na temat tego jak podatek jest obliczany i jakie ulgi przysługują podatnikowi.

więcej na ten temat:

Podobnie jak w Polsce tak i w Wielkiej Brytanii istnieje kwota wolna od podatku po przekroczeniu, której zaczynają się progi podatkowe. Nawet, jeśli wysokość naszych dochodów przekroczy kwotę wolną od opodatkowania, to nadal możemy liczyć na inne ulgi, które zmniejszą nasze obciążenie podatkowe.  

więcej na ten temat:

 

Jakie dochody objęte są podatkiem Income Tax? 

 • zarobki pochodzące z zatrudnienia
 • zarobki pochodzące z prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • przychody z emerytury
 • zyski z większości oprocentowanych oszczędności
 • dochody z akcji (dywidend)
 • zyski z najmu
 • przychody z funduszu powierniczego 

 

Jakie dochody nie są objęte podatkiem Income Tax 

Podatek dochodowy nie obejmuje: 

 

Ulgi podatkowe w Wielkiej Brytanii 

Prawie każdy, kto mieszka w UK ma prawo do tzw. Personal Allowance, czyli kwoty wolnej od podatku. 

Jeżeli jesteś osobą niewidomą i nie jesteś w stanie podjąć pracy gdzie wzrok jest niezbędny to możesz dodatkowo ubiegać się o "Blind Person's Allowance". 

 

Progi i stawki podatkowe w Wielkiej Brytanii 

ROK PODATKOWY 2012/2013 

Dochód  Wysokość podatku dochodowego Wysokość podatku dochodowego dla oszczędności

£0 - £2,710 (stawka początkowa dla oszczędności) --- 10%

£0 to £34,370 (basic rate) 20% 20% 

£34,371 to £150,000 (higher rate) 40% 40% 

Over £150,000 (additional rate) 50% 50% 

 

Sposoby płatności podatku dochodowego (Income Tax) 

Sposoby płatności podatku dochodowego zależą od rodzaju dochodu oraz od formy zatrudnienia: 

 • PAYE (Pay As You Earn)
 • Rozliczenie podatkowe (Self Assessment) - deklaracja podatkowa
 • obciążanie źródła dochodu
 • w pewnych przypadkach w postaci jednorazowych płatności. 

W przypadku zatrudnienia przez pracodawcę podatek dochodowy jest pobierany sposobem PAYE - automatycznie z dochodu a w przypadku samo zatrudnienia sposobem Self Assessment - osoba prowadząca działalność ma obowiązek rozliczenia się.  

 • Rozliczenie i deklaracja podatkowa w Wielkiej Brytanii 

 

Ważne terminy 

 • Rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego.
 • Do 31 maja pracodawca zobligowany jest przesłać formularz P60.
 • Do 30 września podatnik składa zeznanie za ubiegły rok podatkowy, jeżeli chce, aby Inland Revenue automatycznie dokonał obliczenia wysokości podatku.
 • 31 styczeń - ostateczny termin złożenia zeznania podatkowego za ubiegły rok. 

 

Zwrot podatku dochodowego (Tax Refund) 

Aby ubiegać się o zwrot nad płaconego podatku potrzebne jest P45 z każdego miejsca zatrudnienia w danym roku podatkowym oraz P60 z miejsca pracy gdzie byłeś zatrudniony na koniec roku podatkowego. Należy poprosić o te dokumenty każdą firmę lub agencję, dla której się pracowało. Jeżeli zgubiłeś P45 lub P60 możesz ubiegać się o Statement of Earning od pracodawcy lub agencji, dla której pracowałeś.  

Rejestracja firmy w Anglii

Rejestracja firmy w Wielkiej Brytanii

Usługi finansowe i księgowe

Usługi finansowe i księgowe w Wielkiej Brytanii

Składki za granicą zamiast ZUS

Składki za granicą zamiast ZUS