Jak zgodnie z prawem można płacić mniejszy ZUS?

This text will be replaced

Czy można mieć legalnie działającą firmę w Polsce a jednocześnie nie płacić ZUS?

 

Otóż - można. Od dnia 1 maja 2004r Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Polskie prawodawstwo musi zatem dostosowywać się do prawodawstwa unijnego.

Kwestie związane z ustaleniem i stosowaniem właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego w stosunku do osób migrujacych od maja 2010r. reguluje zasadniczo w stosunku do Państw Członkowskich Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE L Nr 166 poz.1 z dnia 30 kwietnia 2004r.) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009r. dotyczące wykonania rozporządzenia nr 883/2004 (Dz.U. UE L Nr 284 poz.1 z dnia 30 października 2009r.)

Interesuje nas (w imieniu naszych klientów) szczególnie przepis brzmiący następująco:

"Osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych Państwach Członkowskich podlega ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym wykonuje swą pracę najemną"

(Art. 13 pkt 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE L 200 z 07.06.2004 r. ze zm.)

Przepis ten daje pierwszeństwo umowie o pracę, przy określaniu objęcia ubezpieczeniem społecznym przed innymi tytułami (np. działalnością gospodarczą). Zatem osoba, zatrudniająca się na umowę o pracę w dowolnym kraju UE, odprowadza składki z tytułu ubezpieczenia społecznego w tymże kraju, co automatycznie powoduje wyłączenie tej osoby z polskiego ZUS.

Dowiedz się więcej

 

Jak legalnie nie płacić ZUS?

Rodzaje kodów podatkowych (tax codes) w Wielkiej Brytanii
 

Kod podatkowy w Wielkiej Brytanii używany jest przez pracodawcę do ustalenia właściwego podatku, który odprowadzany jest od płac pracowników do Urzędu Skarbowego. W artykule przedstawione są stosowane kody podatkowe w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej oraz ich znaczenie. 

Powszechne kody podatkowe oraz ich znaczenie 

Jeżeli pracownik uważa, że rozliczany jest na podstawie niewłaściwego kodu podatkowego, powinien natychmiast zgłosić się do właściwego Urzędu Skarbowego.  

Litery kodów podatkowych i ich znaczenie:  

 • L - jeśli przysługuje Ci podstawowa kwota wolna od podatku. Tak oznakowany jest również "Emergency Tax Code" Czytaj więcej: Emergency Tax Codes
 • P - jeśli masz od 65 - 74 lat i przysługuje Ci pełna ulga podatkowa.
 • V - jeśli masz od 65 - 74 lat, przysługuje Ci pełna ulga podatkowa, ulga dla małżonków (dla urodzonych przed 6.04 1935r. i w wieku poniżej 75 lat) oraz oszacowano, że podlegasz podstawowej stawce podatku (BR - 2 proc.).
 • Y - jeśli masz 75 lat lub więcej i przysługuje Ci pełna ulga podatkowa.
 • T - w Twoim kodzie podatkowym uwzględniono jakiekolwiek inne czynniki lub zwróciłe(a)ś się do HM Revenue & Customs (HMRC) o nieużywanie żadnego kodu z wymienionych powyżej.
 • K - jeżeli ulga podatkowa jest mniejsza od sumy czynników ją redukujących, np. dodatkowa praca na part-time; kod K oznacza, że o te sumę należy zwiększyć dochód do opodatkowania. K196 oznacza, że o 1970 funtów należy zwiększyć ten dochód (liczba przy kodzie jest zawsze zmniejszana o 1). 

 

Inne rodzaje kodów podatkowych 

Jeżeli twój kod podatkowy składa się z dwóch liter bez żadnych cyfr lub 0 poprzedzonego literą D, wskazuje to, że masz więcej niż jednej dochód z pracy. Twoja ulga jest uwzględniana przy kodzie podatkowym do głównego dochodu. Pomaga to twojemu pracodawcy właściwie obliczyć podatek.  

 • BR - używany, kiedy twój dochód jest opodatkowany podstawową stawką - obecnie 20 proc. (powszechnie używaną do opodatkowania drugiego źródła dochodu. 
 • D0 - używany, kiedy twój cały dochód jest opodatkowany wyższą stawką - obecnie 40 proc. (najczęściej używana do opodatkowania drugiego źródła dochodu).  
 • NT - używany, kiedy od twojego dochodu lub emerytury nie zostanie pobrany podatek 

Jeżeli posiadasz 2 lub więcej źródeł dochodu z pracy to prawdopodobnie całość dochodu z 2 źródła pracy zostanie opodatkowana podstawową (20 proc.) lub wyższą stawką. Będzie to zależeć od kwoty, jaką zarabiasz. Wynika do z faktu, że wszystkie ulgi i zwolnienia odnoszą się do pierwszego źródła dochodu. 

 

Jak przyznawane są kody podatkowe 

Krok 1 

 • Twoje ulgi podatkowe są dodawane. W większości przypadków jest to podstawowa kwota wolna od podatku, ewentualnie ulgi podatkowe dla niewidomych lub ulgi na wydatki związane z zatrudnieniem. 

Krok 2 

 • Dochód, od którego nie zapłaciłeś podatku (np.: nieopodatkowane odsetki, zarobki z pracy w systemie part- time) i wszystkie inne benefity i zniżki są sumowane. 

Krok 3 

 • Całość dochodu, od którego nie zapłaciłeś podatku jest odliczana od kwoty ulg podatkowych. Pozostała różnica stanowi pozostałą kwotę wolną od podatku w danym roku podatkowym. 

Krok 4 

 • Aby umieścić w Twoim kodzie podatkowym informację o pozostałej, wolnej od podatku kwocie, dzieli się dodatnią różnicę obliczoną w kroku trzecim przez 10 i dodaje literę odpowiadającą przysługującym Ci ulgom. 

Przykładowo kod 117L oznacza:

 • jesteś uprawniony do podstawowej ulgi podatkowej (Personal Allowance) kwota 1,170 funtów, nie jest brana pod uwagę do sumy twojego opodatkowania. Płacisz podatek od pozostałej kwoty zarobionej w danym roku podatkowym 

 

Jak zmienić swój kod podatkowy? 

Jeżeli uważasz, że kod podatkowy, który został ci przyznany jest nieprawidłowy należy to zgłosić w Urzędzie Podatkowym (Inland Revenue).  

Zgłaszając się o zmianę kodu podatkowego należy posiadać: 

 

 

Rejestracja firmy w Anglii

Rejestracja firmy w Wielkiej Brytanii

Usługi finansowe i księgowe

Usługi finansowe i księgowe w Wielkiej Brytanii

Składki za granicą zamiast ZUS

Składki za granicą zamiast ZUS