Jak zgodnie z prawem można płacić mniejszy ZUS?

This text will be replaced

Czy można mieć legalnie działającą firmę w Polsce a jednocześnie nie płacić ZUS?

 

Otóż - można. Od dnia 1 maja 2004r Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Polskie prawodawstwo musi zatem dostosowywać się do prawodawstwa unijnego.

Kwestie związane z ustaleniem i stosowaniem właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego w stosunku do osób migrujacych od maja 2010r. reguluje zasadniczo w stosunku do Państw Członkowskich Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE L Nr 166 poz.1 z dnia 30 kwietnia 2004r.) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009r. dotyczące wykonania rozporządzenia nr 883/2004 (Dz.U. UE L Nr 284 poz.1 z dnia 30 października 2009r.)

Interesuje nas (w imieniu naszych klientów) szczególnie przepis brzmiący następująco:

"Osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych Państwach Członkowskich podlega ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym wykonuje swą pracę najemną"

(Art. 13 pkt 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE L 200 z 07.06.2004 r. ze zm.)

Przepis ten daje pierwszeństwo umowie o pracę, przy określaniu objęcia ubezpieczeniem społecznym przed innymi tytułami (np. działalnością gospodarczą). Zatem osoba, zatrudniająca się na umowę o pracę w dowolnym kraju UE, odprowadza składki z tytułu ubezpieczenia społecznego w tymże kraju, co automatycznie powoduje wyłączenie tej osoby z polskiego ZUS.

Dowiedz się więcej

 

Jak legalnie nie płacić ZUS?

Nadzwyczajny / awaryjny kod podatkowy - Emergency Tax Code
 

W pewnych przypadkach pracodawca w Wielkiej Brytanii stosuje do rozliczenia Emergency Tax Codes, czyli 'awaryjny' kod podatkowy. Podatek pobierany jest na specjalnych zasadach do momentu, kiedy HM Revenue and Customs (HMRC) nie przedstawi odpowiedniego kodu, według którego rozliczane byłby Twoje dochody.

Co to jest Emergency Tax Code?

Emergency Tax Code stosowany jest w przypadku, kiedy HM Revenue & Customs (HMRC) nie posiada wystarczających informacji na temat Twoich dochodów lub informacji podatkowych za cały rok podatkowy.

Używanie Emergency Tax Code przez pracodawcę zazwyczaj daje pewność, że zostaniemy rozliczeni z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku (Personal Allowance) ale nie są brane pod uwagę wszelkie inne ulgi, dodatki i zwolnienia.

Kod podatkowy np. 647L stosowany jest również kiedy przysługuje ci podstawowa kwota wolna od opodatkowania (Personal Allowance) i w tym przypadku nie jest "awaryjnym" kodem (Emergency Tax Code) tylko kodem normalnym.

 

Jak wygląda kod podatku Emergency Tax Code?

Emergency Tax Code w każdym roku jest inny. Zawsze jednak składa się z litery L poprzedzonej numerem, który oznacza kwotę wolna od podatku podzielona przez 10.

Przykład:

Emergency Tax Code na rok podatkowy 2010-2011 to 647L (kwota wolna od podatku 6,475 GBP).

W zależności od sposobu rozliczania można również spotkać się z oznaczeniem:

  • 647L W1 – tydzień 1
  • 647L M1 - miesiąc 1

 

Kiedy jest stosowany Emergency Tax Code?

Możesz otrzymać kod nadzwyczajnego (awaryjnego) podatku, jeżeli: 

  • Po rozpoczęciu nowej pracy i nie posiadasz P45 od poprzedniego pracodawcy (w tym samym roku podatkowym)
  • Po rozpoczęciu pierwszej pracy od początku roku podatkowego (wcześniej nie otrzymywało się żadnych świadczeń podlegających opodatkowaniu)
  • Po rozpoczęciu nowej pracy, ale wcześniej posiadało się pracę lub otrzymywało się świadczenia socjalne podlegające opodatkowaniu w ciągu roku podatkowego.
  • Po rozpoczęciu nowej pracy a wcześniej prowadziło się działalność gospodarczą (self-employed)
  • W ciągu roku nastąpiła zmiana w twoim kodzie podatkowym np. zacząłeś otrzymywać emeryturę 

 

Jak otrzymać właściwy kod podatkowy? 

W momencie kiedy HM Revenue & Customs (HMRC) otrzyma informacje o twoim wcześniejszym dochodzie i wysokości zapłaconego podatku np. z poprzedniego roku podatkowego – ustali i następnie wyśle poprawny kod podatkowy do Twojego pracodawcy. Następnie Twój pracodawca poprawnie rozpocznie naliczać podatek a wszelkie nadpłaty dotyczące podatku, które wystąpiły w trakcie stosowania Emergency Tax Codes zostaną zwrócone. 

Rejestracja firmy w Anglii

Rejestracja firmy w Wielkiej Brytanii

Usługi finansowe i księgowe

Usługi finansowe i księgowe w Wielkiej Brytanii

Składki za granicą zamiast ZUS

Składki za granicą zamiast ZUS