Jak zgodnie z prawem można płacić mniejszy ZUS?

This text will be replaced

Czy można mieć legalnie działającą firmę w Polsce a jednocześnie nie płacić ZUS?

 

Otóż - można. Od dnia 1 maja 2004r Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Polskie prawodawstwo musi zatem dostosowywać się do prawodawstwa unijnego.

Kwestie związane z ustaleniem i stosowaniem właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego w stosunku do osób migrujacych od maja 2010r. reguluje zasadniczo w stosunku do Państw Członkowskich Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE L Nr 166 poz.1 z dnia 30 kwietnia 2004r.) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009r. dotyczące wykonania rozporządzenia nr 883/2004 (Dz.U. UE L Nr 284 poz.1 z dnia 30 października 2009r.)

Interesuje nas (w imieniu naszych klientów) szczególnie przepis brzmiący następująco:

"Osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych Państwach Członkowskich podlega ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym wykonuje swą pracę najemną"

(Art. 13 pkt 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE L 200 z 07.06.2004 r. ze zm.)

Przepis ten daje pierwszeństwo umowie o pracę, przy określaniu objęcia ubezpieczeniem społecznym przed innymi tytułami (np. działalnością gospodarczą). Zatem osoba, zatrudniająca się na umowę o pracę w dowolnym kraju UE, odprowadza składki z tytułu ubezpieczenia społecznego w tymże kraju, co automatycznie powoduje wyłączenie tej osoby z polskiego ZUS.

Dowiedz się więcej

 

Jak legalnie nie płacić ZUS?

Personal Allowance - ulgi podatkowe w Szkocji, Anglii, Walii i Irlandii-Północnej
 

Prawie każdy, kto mieszka w Wielkiej Brytanii ma prawo do ulgi w postaci kwoty wolnej od podatku (Personal Allowance). Kwota wolna od opodatkowania w Szkocji, Anglii, Walii oraz Irlandii Północnej to kwota, która nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego (Income Tax).

Wysokość kwoty wolnej od podatku

Wysokość kwoty wolnej od opodatkowania zależy od:

  • Twojego wieku
  • Twego łącznego dochodu ze wszystkich źródeł w danym roku podatkowym.

Łączny dochód oznacza każdy dochód otrzymany ze wszystkich źródeł np., emerytura, odsetki od oszczędności. 

Ulga podatkowa 2011-2012 Limit dochodu 2012-2013 Limit dochodu 

Podstawowa £7,475 £100,000 £8,105 £100,000 

Osoby w wieku 65-74 £9,940 £22,900 £10,500 £24,000 

Osób w wieku 75+ £10,090 £22,900 £10,660 £24,000 

 

Osoby w wieku 65 lat i więcej 

Jeśli masz ponad 65 lat i twój dochód wynosi między 22.900 GBP a 100.000 GBP 

Jeżeli twój dochód wynosi ponad 22.900 GBP, ale nie więcej niż 100.000 GBP kwota wolna od podatku będzie pomniejszona o połowę kwoty powyżej limitu 22.900 GBP.  

Przykład: 

Jeżeli masz 66 lat i Twój dochód w roku podatkowym wyniósł 23.400 GBP (czyli 500 GBP powyżej limitu) – kwota wolna od podatku zostanie pomniejszona o 250 GBP (o połowę kwoty powyżej limitu 22.900 GBP). 

 

Jeśli osiągasz dochód powyżej 100.000 GBP 

Od roku podatkowego 2010-11, jeżeli Twój dochód wynosi powyżej 100.000 GBP, - kwota wolna od podatku będzie pomniejszona o połowę kwoty powyżej limitu 100.000 GBP. 

Limit 100.000 GBP obowiązuje każdą osobę niezależnie od wieku. 

Rejestracja firmy w Anglii

Rejestracja firmy w Wielkiej Brytanii

Usługi finansowe i księgowe

Usługi finansowe i księgowe w Wielkiej Brytanii

Składki za granicą zamiast ZUS

Składki za granicą zamiast ZUS