Jak zgodnie z prawem można płacić mniejszy ZUS?

This text will be replaced

Czy można mieć legalnie działającą firmę w Polsce a jednocześnie nie płacić ZUS?

 

Otóż - można. Od dnia 1 maja 2004r Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Polskie prawodawstwo musi zatem dostosowywać się do prawodawstwa unijnego.

Kwestie związane z ustaleniem i stosowaniem właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego w stosunku do osób migrujacych od maja 2010r. reguluje zasadniczo w stosunku do Państw Członkowskich Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE L Nr 166 poz.1 z dnia 30 kwietnia 2004r.) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009r. dotyczące wykonania rozporządzenia nr 883/2004 (Dz.U. UE L Nr 284 poz.1 z dnia 30 października 2009r.)

Interesuje nas (w imieniu naszych klientów) szczególnie przepis brzmiący następująco:

"Osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych Państwach Członkowskich podlega ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym wykonuje swą pracę najemną"

(Art. 13 pkt 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE L 200 z 07.06.2004 r. ze zm.)

Przepis ten daje pierwszeństwo umowie o pracę, przy określaniu objęcia ubezpieczeniem społecznym przed innymi tytułami (np. działalnością gospodarczą). Zatem osoba, zatrudniająca się na umowę o pracę w dowolnym kraju UE, odprowadza składki z tytułu ubezpieczenia społecznego w tymże kraju, co automatycznie powoduje wyłączenie tej osoby z polskiego ZUS.

Dowiedz się więcej

 

Jak legalnie nie płacić ZUS?

Zwrot nadpłaconego podatku dochodowego (Income Tax) w Wielkiej Brytanii
 

Czasami zdarza się, że z powodu zmiany pracy, zatrudnienia w kilku firmach, z naszego wynagrodzenia może zostać odprowadzony w Szkocji, Anglii czy też Irlandii Północnej zbyt wysoki podatek dochodowy (Income Tax). W takich wypadkach możemy ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku w Wielkiej Brytanii.

Sposoby płatności podatku dochodowego (Income Tax)

W przypadku zatrudnienia przez pracodawcę podatek dochodowy jest pobierany sposobem PAYE - automatycznie z dochodu

Kod podatkowy ustalany jest przez Urząd Skarbowy (HMRC) w oparciu o uzyskane dochody i jest stosowany przez pracodawcę do ustalenia właściwego podatku, który odprowadzany jest od płac pracowników do Urzędu Skarbowego.

W przypadku samo-zatrudnienia sposobem Self Assessment - osoba prowadząca działalność ma obowiązek rozliczenia się.

Sposoby płatności podatku dochodowego zależą od rodzaju dochodu oraz od formy zatrudnienia:

 • PAYE (Pay As You Earn)
 • Self Assessment - deklaracja podatkowa w Wielkiej Brytanii
 • obciążanie źródła dochodu
 • w pewnych przypadkach w postaci jednorazowych płatności.

 

W jakich przypadkach może wystąpić nadpłata podatku 

Możesz zapłacić zbyt dużo podatek, jeżeli: 

 • rozpocząłeś nową prace i miałeś Emergency Tax Code
 • pracodawca używał nieprawidłowego kodu. Czytaj więcej: Kody podatkowe (tax code) w UK
 • byłeś zatrudniony tylko przez część roku
 • jesteś studentem, który pracował w czasie wakacji i nie wypełniłeś formularza P38S
 • miałeś więcej niż jedną pracę w tym samym czasie
 • pod uwagę brane były twoje oszczędności i inwestycje, które zmniejszyły się
 • przestałeś pracować i nie otrzymałeś żadnego innego podlegającego opodatkowaniu wynagrodzenia lub zasiłków (tych podlegających opodatkowaniu) do końca roku
 • Twoja sytuacja zmieniła się np. po zmianie pracy z pełnego do niepełnego wymiaru czasu pracy lub rozpocząłeś działalność gospodarczą (self-employed) 

 

Kiedy można ubiegać się o zwrot podatku? 

Możesz ubiegać się o zwrot podatku zarówno w trakcie roku podatkowego jak również po jego zakończeniu (5-ty kwietnia).  

Możesz ubiegać się o zwrot podatku z ostatnich 6 lat. 

 

Jak ubiegać się o zwrot podatku w tym samym roku? 

Odzyskanie nadpłaconego podatku w tym samym roku, w którym zapłaciło się go za dużo zależy od okoliczności.  

Jeżeli jesteś pracownikiem 

 • Poinformuj Urząd Skarbowy dlaczego uważasz, że zapłaciłeś za dużo podatku. Urząd Skarbowy (HMRC) może posiadać wszelkie informacje, aby sprawdzić Twoje roszczenia. Jeśli nie, zostaniesz poinformowany, jakie dokumenty należy przesłać. Jeżeli Twoje wątpliwości potwierdzą się możesz uzyskać nowy kod podatku, a zwrot nadpłaconego podatku zostanie doliczony do Twojego wynagrodzenia. 

Jeżeli nie pracujesz już albo jesteś na emeryturze 

 • Jeżeli jesteś bezrobotny od co najmniej 4 tygodni, przeszedłeś na emeryturę albo wróciłeś na studia możesz ubiegać się o zwrot podatku kontaktując się z Tax Office albo wypełniając formularz P50 

Rejestracja firmy w Anglii

Rejestracja firmy w Wielkiej Brytanii

Usługi finansowe i księgowe

Usługi finansowe i księgowe w Wielkiej Brytanii

Składki za granicą zamiast ZUS

Składki za granicą zamiast ZUS